Lev med kronisk sygdom

Her finder du information til dig, som vil lære at tackle og leve med kroniske smerter

Lær at leve med kronisk sygdom


Kurset ”Lær at leve med kronisk sygdom” er tidligere blevet udbudt. Der bliver i øjeblikket på at udvikle et lignende tilbud til målgruppen.

Lær at tackle kroniske smerterSundhedsområdet afholder løbende kurser vedr. "Lær at tackle kroniske smerter". Kurserne er målrettet borgere, der har kroniske smerter, men også pårørende kan deltage.

Kurset er gratis at deltage i, men vi anbefaler at du køber undervisningsbøgerne/materialet. Der vil ved tilmelding foregå en visitering for at finde ud af, om kurset passer til dig. Visiteringen varetages af sygeplejerske Gitte Aas, sundhedsafdelingen, tlf. 99 17 23 18.

På kurset vil du sammen med andre smertepatienter blive undervist i, hvordan du styrker dine personlige ressourcer, arbejder handlingsorienteret i hverdagen og håndterer smerter og træthed. Kurset forløber over 6 uger med en ugentlig undervisningsdag á 2½ timer. Du vil på kurset møde andre kronikere, men ikke nødvendigvis med samme diagnose som dig selv.

Kurset ledes af frivillige instruktører, som selv har kroniske smerter. Instruktørerne er uddannet i programmet "Patientuddannelse - lær at tackle kroniske smerter", som udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Gitte Aas, tlf. 99 17 23 18.

Er du interesseret i at læse mere om kurset "Lær at leve med kronisk sygdom", kan hjemmesiden http://www.patientuddannelse.info  anvendes.