Befordring

Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse, når du har nødvendig kørsel i forbindelse med afprøvning og udlevering af bevilgede hjælpemidler og forbrugsgoder. Befordringsgodtgørelsen kan søges i henhold til Servicelovens paragraf 24.

Befordringsgodtgørelsen gives, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr. Hvis du modtager sociale pensioner, skal den samlede udgift overstige 25 kr. Taksten for befordringsgodtgørelsen beregnes ud fra rejsekortets til enhver tid gældende takster.

I særlige tilfælde kan der udbetales kilometerpenge efter statens lave kørselstakst. Vær opmærksom på, at dette kræver lægelig dokumentation på, at det er uforsvarligt, at du rejser med offentlige transportmidler.

Der kan ydes befordringsgodtgørelse til rejseledsager, når ledsagelse er absolut påkrævet på grund af ansøgers helbredstilstand eller alder.

Befordringsgodtgørelsen kan gives i forbindelse med nødvendig afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder hos f.eks. Center for synshjælpemidler, Bandagist, eller anden hjælpemiddelleverandør.

For personer, der vælger at benytte adgangen til frit leverandørvalg, er kommunalbestyrelsen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted. Befordringsudgifter herudover betales af ansøgeren.

Beløbet udbetales via din Nemkonto.

Vær opmærksom på, at Thisted kommune ikke kan tilbyde kørsel til afprøvning af hjælpemidler.

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

Telefontider:

Mandag til onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00