Udviklingshæmmede

Her kan du læse om voksenhandicap, botilbud og dagtilbud 

Voksenhandicap

Sektionen  for Voksenhandicap yder rådgivning og støtte til borgere med udviklingshæmning og/eller autismespektrumtilstande.

Du kan få råd om personlige og økonomiske forhold, og din sagsbehandler laver en konkret og individuel vurdering af dit behov for træning, støtte og omsorg.

Der kan visiteres til døgndækkede og ikke-døgndækkede botilbud for børn eller voksne, støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud/dagtilbud.

Thisted Kommune driver en række tilbud, som du kan læse mere om i nedenstående links:

Støtte i eget hjem

Støttecenter Markstræde

Aspevej

Højtoftevej 64

Søskrænten

Bofællesskabet Auktionsvej

Kromarken 

Botilbud til voksne

Bjergbo

Boenheden Højtoftevej 50

Bofællesskabet Drengshøj

Botilbud til børn

Møllehuset

Kumlhøj aflastning

Dagtilbud til voksne

Thyværkstedet

Aktivitetshuset Limfjorden

Dagtilbud til børn

Kumlhøj vuggestue/børnehave

Kontaktinfo

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
bss@thisted.dk