Socialt udsatte

Herunder kan du læse om Thisted Kommunes tilbud til socialt udsatte

Misbrug, psykisk sårbar og udsatte

Er du over 18 år, har misbrugsproblemer og psykiske problemer, er hjemløs eller udsat, tilbyder Thisted Kommune støtte og vejledning.

Misbrug, dobbeltdiagnostiserede og Udsatte Voksne


Udsatte Team laver opsøgende arbejde, og hvis du er visiteret, tilbyder de også bostøtte i dit hjem.

Udsatte Teamet tilbyder aktiviteter, samvær, motion, morgenmad og Nada (øreakupunktur).

”Parasollen” er en del af Udsatte Team, hvilket er et opgangsfællesskab beliggende på Refsvej 65, for aktive misbrugere, der har brug for et fællesskab omkring sig.

Vi står for: Ligeværdighed, Anerkendelse, Tillid, Tryghed, Åbenhed, Rummelighed, Omsorg og Respekt.

Du kan altid få råd og vejledning til, hvordan du kan benytte eller blive henvist (visiteret) til vores tilbud:

Kontakt sagsbehandler, tlf. 9917 2117 / 9917 3785 / 9917 2328 eller kontakt teamleder af Udsatte Team, Mona Jacobsen på tlf. 9917 3801

Botilbud, bostøtte og forsorgshjem

Du skal henvises til botilbud og bostøtte – men du er altid velkommen til at kontakte os og få råd og vejledning.

Aktivitet- og samværstilbud

Du kan frit komme på Rampen, som er et værested for aktive misbrugere. Du skal ikke henvises.

Åbningstid: Mandag til fredag kl. 8.30-14.00

Du kan købe morgenmad og middagsmad, deltage i forskellige aktiviteter, snakke med andre eller sidde og slappe af.

Stof- og alkoholbehandling

Du kan uden henvisning selv møde op i Behandlerhuset, Farvestræde 2, 9917 2560.
Du kan komme i behandling anonymt.

 

 

Bekymrede pårørende kan også henvende sig.

Akuthjælp

Kender du en, der har brug for hjælp; står du i en akut opstået situation eller er du bekymret for din nabo eller en pårørende, kan du kontakte os i kommunens åbningstid - du kan være anonym.

Er du boligløs, kan vi hjælpe dig - kontakt sagsbehandler på 9917 2117.

En del, der bruger vores tilbud i Udsatteteamet, er afhængige af økonomisk hjælp i form af førtidspension eller kontanthjælp.

borger.dk kan du læse mere om ydelserne for at se, hvor du skal henvende dig for at søge økonomisk hjælp.