Ledsager til sociale aktiviteter

Hvis du er mellem 18 og 67 år og har en nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, kan du søge kommunen om en frivillig ledsager til sociale aktiviteter.

Ledsageordningen omfatter – udover selve ledsagelsen, opgaver som f.eks. at hjælpe med at tage jakken af og på, toiletbesøg, støtte ved gang eller ved brug af kørestol.

En ledsager er ikke en kontaktperson eller besøgsven, da alle planlagte aktiviteter skal foregå udenfor dit eget hjem. Aktiviteterne kan du tilrettelægge efter dine ønsker og behov. Det kan f.eks. dreje sig om ledsagelse på indkøbsture, biograf- eller café-besøg og naturoplevelser.

Du kan læse mere om ordningen, herunder om kriterierne for at få bevilget ledsagelse på https://www.borger.dk/Sider/Ledsageordning.aspx.

Sådan søger du om en ledsager

Hvis du vil søge om en ledsager skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde på https://www.borger.dk/Sider/Ledsageordning.aspx.

Du kan også kontakte Thisted Kommune, Handicap og Psykiatri på telefon 99 17 19 44 eller skrive til os på sikkerpost@thisted.dk.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: handicappsykiatri@thisted.dk