Kvalitetsstandarder, tilsyn og service

Herunder kan du finde beskrivelse af tilsyn, og de politisk godkendte kvalitetsstandarder for det sociale område i Thisted Kommune.
Du finder oplysninger om whistleblow, hvis du har bekymringer omkring et tilbud.
Du finder desuden beskrivelsen af serviceniveauet.

Tilsyn

Hvert år føres der tilsyn med tilbuddene i Thisted Kommune.
Tilsynet varetages enten af Socialtilsyn Nord eller som internt tilsyn.
Kompetencerne til tilsyn er beskrevet i Socialtilsynsloven, og du kan læse mere på Retsinformation

De tilbud, i Handicap- og Psykiatriafdelingen, der har internt tilsyn er følgende:

Thyværkstedet

Limfjorden

Skiftesporet

Døgnekspressen

Efterværn

Team Vestertorv

Udsatte Team

Rampen

Værestedet

Daghuset

Drivhuset

Kumlhøj

Støttecenter Markstræde

Du kan finde den seneste tilsynsrapport på tilbuddets hjemmeside.

For tilbud med tilsyn fra Socialtilsyn Nord henviser vi til Tilbudsportalen hvor du kan læse mere om tilbuddene, samt se de seneste tilsynsrapporter.

 

Whistleblow

Har du bekymringer omkring et tilbud i Thisted Kommune, eller konkret viden om forhold, som du mener en uvildig instans skal se nærmere på, kan du kontakte Socialtilsyn Nord.
Det kaldes whistleblow, og kan foregå anonymt.
Du kan læse mere om whistleblow på Socialtilsyn Nords hjemmeside.
Du finder er link til siden om whistleblow her: Link til whistleblow

 

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for ydelser efter Serviceloven:

Samlede kvalitetsstandarder paa handicap- og psykiatriomraadet 2017 - myndighed

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 2017

 

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: handicappsykiatri@thisted.dk