Handicappolitik og udviklingsstrategi


På denne side kan du læse om handicappolitikken og udviklingsplaner for Thisted Kommune samt  rammeaftale mellem de nordjyske kommuner.

Handicappolitik

Handicappolitikken vedrører alle borgere i kommunen med fysiske og/eller psykiske handicap, deres pårørende, ansatte og andre borgere med tilknytning til området.

Nogle af politikkens mål arbejder vi allerede med at indfri, mens vi har til hensigt at indfri andre mål inden for en årrække. Vi supplerer derfor politikken med en handleplan - en administrativt udarbejdet planlægning - hvor vi mere konkret forholder os til, hvordan og hvornår vi omsætter målene til handlinger.

Læs handicappolitikken.

Læs handleplanen.

Læs udviklingsplan for autismeområdet.

Rammeaftale 2014

De overordnede politiske mål for rammeaftalen for 2014 er at sikre, at borgerne får de tilbud, de har behov for, med en specialiseret indsats og behandling på tværs af kommunegrænser. Derfor skal rammeaftalen styre den faglige og kapacitetsmæssige udvikling af tilbuddene, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet.

Her kan du læse Rammeaftale for 2014 - Styringsaftalen

Her kan du læse bilag 1: Specifikation af aftalen

Her kan du læse bilag 2: Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud

Her kan du læse bilag 3: Finanseringsmodel for Taleinstituttet

Her kan du læse takstbilaget

Udviklingsstrategien 2014

Læs udviklingsstrategien 2014
Læs Bilag 1 og 2 til udviklingsstrategien 2014
Læs Bilag 3 til udviklingsstrategien 2014

Udviklingsstrategien 2013

(rammeaftale mellem nordjyske kommuner)

De overordnede politiske mål for rammeaftalen for 2013 er at sikre, at borgerne får de tilbud, de har behov for, med en specialiseret indsats og behandling på tværs af kommunegrænser. Derfor skal rammeaftalen styre den faglige og kapacitetsmæssige udvikling af tilbuddene, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet.

Læs udviklingsstrategien 2013

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: handicappsykiatri@thisted.dk