Døve og hørehæmmede

Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du få praktisk hjælp fra Thisted Kommunes høreomsorg.

Svært hørehæmmede, døve, døvblevne og døvblinde har i visse situationer ret til en tolk betalt af de offentlige myndigheder

Bestilling af batterier til høreapparater

Hvis du vil bestille batterier til dit høreapparat, skal du gøre det online eller pr. telefon. gennem Oticon, som står for levering til Thisted Kommune. 

Du kan bestille ved at klikke på linket i den orange boks. Alternativt kan du sende en mail på batterier@oticon.dk indeholdende navn, adresse og cpr. nr. HUSK DOG at mailen skal sendes som sikker mail. (Der kan sendes sikkert fra E-boks)

Endelig kan der bestilles pr. telefon på 3917 7444 på hverdage mellem 8.00 og 16.00

Høreomsorgskonsulent giver praktisk hjælp

Vores høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kan give råd og vejledning samt praktisk hjælp i forbindelse med bruge og betjene høreapparater og andre høretekniske hjælpemidler.

Du kan træffe konsulenten alle hverdage fra kl. 08.00 - 09.30 på telefonnummer 9917 2736 eller på ABO@thisted.dk 

Kommunikationscenter Thisted rådgiver ved høretab

Kommunikationscenter Thisted tilbyder dig professionel undervisning, rådgivning og vejledning til personer med hørevanskeligheder.

KommunikationsCentret tilbyder undervisning og vejledning rettet mod næsten alle typer af hørevanskeligheder. Centret har undervisningstilbud, der spænder fra den helt døve person til mennesker, hvis hørevanskeligheder stort set kan løses med et høreapparat.

Læs mere på Kommunikationscenter Thisted's hjemmeside 

Tolkebistand ved visse situationer

Du kan have ret til en tolk, hvis du er i en af disse situationer:

  • er under uddannelse
  • er i arbejde
  • skal til et møde med en offentlig myndighed
  • skal deltage i et socialt arrangement.

Læs mere om tolkebistanden til svært hørehæmmede, døve, døvblevne og døvblinde.

Selvbetjening

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

Telefontider:

Mandag til onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00