Blinde og svagtseende

Her kan du læse om hjælp til blinde og svagtseende

Er du blind eller svagtseende, kan du få hjælp hos Region Nordjyllands  Institut for Syn og Hørelse.

De yder synsfaglig ekspertbistand til synshandicappede og ekspertbistand til personer med kommunikationshandicap på grund af nedsat tale-, syns-, læse- eller skrivefunktion.

Link til Region Nordjyllands Institut for Syn og Hørelse.

Kontaktinfo

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
bss@thisted.dk