Behov for hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte Handicap og Psykiatri, for at få råd og vejledning til din egen situation eller i forhold til en pårørende.

Er du tilknyttet Jobcenter Thisted, skal du derfra visiteres til Handicap og Psykiatri, hvis du har behov for råd og vejledning på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Den enkelte har som udgangspunkt ansvar for sig selv og sin familie, og dette er et grundlæggende vilkår for vurderingen af hjælp.

Derfor skal dit behov for hjælp i dagligdagen være ganske betydeligt. Hjælpen kan være kompenserende eller skadesreducerende og sigter mod at give dig så aktiv, selvstændig og uafhængig en tilværelse som muligt.

Læs mere om serviceloven

Før du henvises til os, vil din sag ofte have været behandlet i en anden afdeling, f.eks. sygedagpenge-, jobcenter-, revalidering- eller familieafdelingen.

Du kan henvises direkte fra sundhedsvæsenet, fx fra psykiatrien eller børneafdelingen. Du kan også kontakte en af socialrådgiverne og høre mere om visitationen. Du kan også læse Handicap- og Psykiatriafdelingens visitationbeskrivelse.

Læs mere på borger.dk

På borger.dk kan du fx læse om ledsagerordning, hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til merudgifter og BPA. På sitet finder du også ansøgningsskemaer.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: handicappsykiatri@thisted.dk