Lille skrift
Mellem skrift
Stor skrift

Sundhedskort

Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser. Du kan bestille et nyt sundhedskort på borger.dk

Nyt gult sundhedskort kommer med posten i juli 2014

Du modtager automatisk et nyt gult sundhedskort med posten i løbet af juli 2014. Reglerne for den offentlige rejsesygesikring ændres 1. august 2014, og derfor er teksten på dit nuværende gule sundhedskort ikke længere korrekt fra denne dato. 

Bemærk, at dit nye gule sundhedskort først er gældende fra 1. august 2014. Derfor skal du vente med at klippe det gamle over eller i det hele taget skille dig af med det før den dato.

Vær også opmærksom på, at ikke alle i din husstand nødvendigvis får kortet samtidig.

Hvad er et sundhedskort?

Sundhedskortet er navnet for det gule sygesikringsbevis, og det giver dig ret til sundhedsydelser. Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og  hos kommunen. 

På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Hvem får et sundhedskort?

Alle med bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og får et sundhedskort. 

Bestilling af sundhedskort?

Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Du kan også bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år. Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Det kræver, du har NemID.

Hvad koster et nyt sundhedskort?

Det koster 185 kr. (2014) at få et nyt sundhedskort, bl.a. hvis:

 • sundhedskortet er blevet væk
 • sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
 • du ønsker at skifte læge eller sikringsgruppe
 • du skifter navn. I nogle kommuner er et nyt sundhedskort dog gratis ved navneændring. Du kan kontakte kommunen for nærmere information.

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis:

 • du bliver 15 år og vil skifte læge
 • du flytter til ny adresse
 • din læge lukker sin praksis
 • din læges praksis deles i flere
 • sundhedskortet er over 4 år gammelt, og der er brud eller revner i kortet
 • der er en defekt ved magnetstriben, som ikke skyldes forkert opbevaring eller slid. I dette tilfælde skal du kontakte din kommune.
 • du skifter navn ved ægteskab
 • et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.
   

Midlertidigt sundhedskort

Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog i særlige tilfælde udstede et midlertidigt dokument, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget.

Mine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende det gule sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Patientombuddet.

Skrevet af

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Kilde: Borger.dk

Kontaktinfo

Ikon for oplysninger om cookies på hjemmesiden  Vi bruger cookies. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at vi gemmer cookies på din computer.
» Læs om cookies på thisted.dk

Thisted Kommune • Asylgade 30 • 7700 Thisted • Telefon: 99 17 17 17 • thistedkommune@thisted.dk • sikkerpost@thisted.dk • ©