Tandplejens tilbud

Her kan du læse mere om tandplejens tilbud i Thisted Kommune

Tilknytning til tandklinik

Børn med folkeregisteradresse i gl. Thisted Kommune bliver tilknyttet en kommunal tandklinik (Østre skole, Tingstrup skole, eller Snedsted skole)

Børn med folkeregisteradresse i gl.Sydthy og gl.Hanstholm Kommuner skal tilknyttes en privat tandlægeklinik i kommunen efter eget valg. En valgseddel bliver sendt hjem til jer, når jeres barn er cirka 2 år gammel.

8 måneders alder

Barnet indkaldes sammen med forældre/værge til et første besøg hos tandlægen.
Første besøg vil foregå på en af kommunens kommunale Tandklinikker, uanset hvor i kommunen barnet har folkeregisteradresse. Her er der først og fremmest fokus på rådgivning om tandbørsting, kost og drikkevaner.

2 årige

Barnets andet besøg hos tandlægen. Børn der bor i gl.Sydthy og gl.Hanstholm Kommuner skal nu vælge hvilken privat tandlægeklinik, de vil fortsætte på. Børn med bopæl i gl.Thisted Kommune fortsætter på samme kommunale klinik som hidtil.

3-17 årige

De 3-17 årige indkaldes fast til tandeftersyn 1 gang om året.
Herudover indkaldes det enkelte barn/den unge til kontroller, behandling, forebyggelse, tandbørstetræning, instruktion i tandtråd, fluorbehandling, vejledning osv. efter behov.

16-17 årige

Når man fylder 16 år må man frit vælge, om man vil gå til tandlæge hos den kommunale Tandpleje eller hos en privat tandlæge.
Begge dele er gratis.

Transport

Transport til/fra en tandlægeklinik skal man selv sørge for i alle tilfælde.
Skolebus kørsel er afskaffet, da vi netop ønsker at forældre/værge er med deres barn til tandlægen indtil barnet bliver ca. 12 år (6. klasse).

Kontaktinfo

Tandplejen
Tlf. 99172885

Telefontider:
Dagligt kl. 8.00 – 9.00
og kl. 13.00 – 14.00

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
tandklinikken.oestre@thisted.dk

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted
tandklinikken.tingstrup@thisted.dk

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted
tandklinikken.snested@thisted.dk

Tandplejens kontor
Østre Skoles Tandklinik
Irma Christensen
Kronborgvej 26
7700 Thisted
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/
ændring af tid på dette nr.
irc@thisted.dk

Åbningstider:

Åbent alle hverdage
8 - 15

Telefontider:

Dagligt kl. 8.00 – 9.00 
og kl. 13.00 – 14.00