Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere uanset alder, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og unge tandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.
Thisted Kommunale Tandpleje administrerer kommunens tilbud om specialtandpleje.

For at kunne blive behandlet i Specialtandplejen skal patienten først visiteres af en fagperson, der har jævnlig kontakt med den pågældende og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse. Denne fagperson (læge, tandlæge, plejeperson m.fl. ) skal udfylde de 2 første sider i henvisningsskemaet som findes på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/afdelinger/regional-specialtandpleje/henvisninger/henvisning-til-rsp.version-.-23..01.2017.pdf

Skemaet sendes til:

Thisted kommunale Tandpleje
Tandplejens kontor, att. Overtandlægen
Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted

Her vurderes henvisningen, godkendes og videresendes til Specialtandplejen i Viborg.

Specialtandplejen varetages af Region Midtjylland, og behandlingerne udføres på Regionshospitalet i Viborg, Afd. for regional specialtandpleje, Søndersøparken 14, 8800 Viborg. Tlf. 78446700

Egenbetaling – Specialtandpleje

Egenbetalingen udgør 1895,- kr. årligt (2017). Beløbet er fordelt over året, således at der opkræves 1/12 hver måned.
Ved årsskiftet laves en opgørelse over modtagne tandplejeydelser set i forhold til det indbetalte beløb. Såfremt der ikke er modtaget ydelser svarende til hele egenbetalingen, refunderes restbeløbet.

Transport


Der gives ikke tilskud til transportudgifter.

Kontaktinfo

Logo for tandplejen
 

Tandplejen
Tlf. 99172885

Telefontider:
Dagligt kl. 8.00 – 9.00
og kl. 13.00 – 14.00

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
ostand@thisted.dk

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted
tingtand@thisted.dk

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted
snetand@thisted.dk

Tandplejens kontor
Østre Skoles Tandklinik
Irma Christensen
Kronborgvej 26
7700 Thisted
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/
ændring af tid på dette nr.
irc@thisted.dk

Åbningstider:

Åbent alle hverdage
8 - 15

Telefontider:

Dagligt kl. 8.00 – 9.00 
og kl. 13.00 – 14.00