Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere uanset alder, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen.

Specialtandplejen er et tilbud til borgere uanset alder, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen.

Desuden udfører Specialtandplejen tandbehandling i narkose på almindelige børn under 18 år som man skønner ikke vil være i stand til at gennemføre tandbehandling på en almindelig tandklinik.

Thisted kommunale tandpleje administrerer kommunens specialtandpleje.

For at kunne blive behandlet i Specialtandplejen, skal man visiteres først af en fagperson, der har jævnlig kontakt med den pågældende og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse. Denne fagperson ( tandlæge, plejeperson osv.) skal udfylde henvisningsskemaet detaljeret , stemple og underskrive og sende det til:

Thisted kommunale Tandpleje
Tandplejens kontor, att. overtandlægen
Østre skoles tandklinik,
Kronborgvej 26,
7700 Thisted

Her vurderes henvisningen, godkendes og videresendes til Specialtandplejen i Viborg (Region Midt).

Man kan henvise til følgende ønskede ydelser:

  • Regelmæssig tandpleje 
  • Specielle enkeltbehandlinger 
  • Diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning 
  • Tandbehandling i generel anæstesi (narkose) 
  • Akut nødbehandling

Specialtandplejen varetages af Region Midtjylland, og behandlingerne udføres på Regionshospitalet Viborg, Afdeling for regional specialtandpleje, Postbox 130, Søndersøparken 14, 8800 Viborg, tlf. 88 - 27 35 05.

Egenbetaling til specialtandpleje

Thisted kommunalbestyrelse besluttede den 22/5 2014, at der pr. 1 /1 2015 bliver indført egenbetaling på specialtandplejeområdet. Den årlige egenbetaling bliver 1. 815 kr. i 2016. Beløbet er fordelt over hele året, således der trækkes 1/12 hver måned.

Ved årsskiftet laves en opgørelse over modtagne tandplejeydelser set i forhold til  det indbetalte beløb. Såfremt der ikke er modtaget tandplejeydelser svarende til hele beløbet, refunderes restbeløbet.

Henvisningsskemaer

Skal udprintes fra : www.regionshospitalet-viborg.dk  
Vælg : Afdelinger
vælg derpå : Regional specialtandpleje
vælg derpå : Blanketter og pjecer
vælg derpå : Henvisning til specialtandpleje

Personer, der er visiteret til Specialtandplejen, kan efter en tandlægelig vurdering i Specialtandplejen henvises til behandling i Omsorgstandplejen, hvis der ikke skønnes at være behov for specialiseret behandling.

Transport

Der gives ikke tilskud til eventuelle transportudgifter til Specialtandplejen.

Kontaktinfo

Tandplejen
Tlf. 99172885

Telefontider:
Dagligt kl. 8.00 – 9.00
og kl. 13.00 – 14.00

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
tandklinikken.oestre@thisted.dk

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted
tandklinikken.tingstrup@thisted.dk

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted
tandklinikken.snested@thisted.dk

Tandplejens kontor
Østre Skoles Tandklinik
Irma Christensen
Kronborgvej 26
7700 Thisted
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/
ændring af tid på dette nr.
irc@thisted.dk

Åbningstider:

Åbent alle hverdage
8 - 15

Telefontider:

Dagligt kl. 8.00 – 9.00 
og kl. 13.00 – 14.00