Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje kan tilbydes personer over 18 år, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Der skal være tale om, at egenomsorgen er så begrænset, at personen ikke kan udnytte den eksisterende sygesikringstandplejeordning.

Omsorgstandplejen omfatter

  • Regelmæssige forebyggende undersøgelser og evt. behandling. 
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder. 
  • Regelmæssig kontrol af slimhinder og proteser. 
  • Vejledning og praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje.

Omsorgstandplejen administreres af Thisted kommunes Visitation og al behandling foregår i eget hjem udført af Hjemmetandlægen I/S. Det koster 510 kr. pr. år (2017) at være indmeldt i Omsorgstandplejen, og beløbet stiger en smule hvert år.

Her ud over er al behandling osv. gratis.

Læs mere om omsorgstandpleje her

Visitation til Omsorgstandplejen

For at kunne indmeldes i Omsorgstandplejen, skal man først visiteres af en af kommunens visitatorer. Ønsker man at visiteres til Omsorgstandplejen, kan man selv, ens familie eller eventuelt plejepersonale rette henvendelse til :

Visitation og Hjælpemiddeldepot
Industrivej 5, 7700 Thisted
tlf. 99 17 19 10  Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00, torsdag kl. 8.00 - 17.00, fredag kl. 8.00 - 15.00
mail : visitation@thisted.dk  

Kommunens afgørelse om man er berettiget til at være indmeldt i Omsorgstandplejen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.Kontaktinfo

Logo for tandplejen
 

Tandplejen
Tlf. 99172885

Telefontider:
Dagligt kl. 8.00 – 9.00
og kl. 13.00 – 14.00

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
tandklinikken.oestre@thisted.dk

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted
tandklinikken.tingstrup@thisted.dk

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted
tandklinikken.snested@thisted.dk

Tandplejens kontor
Østre Skoles Tandklinik
Irma Christensen
Kronborgvej 26
7700 Thisted
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/
ændring af tid på dette nr.
irc@thisted.dk

Åbningstider:

Åbent alle hverdage
8 - 15

Telefontider:

Dagligt kl. 8.00 – 9.00 
og kl. 13.00 – 14.00