Sundhedsprofilen 2017

I starten af 2017 gennemfører vi en omfattende sundhedsundersøgelse sammen med Region Nordjylland. Undersøgelsen hedder "Hvordan har du det" og består af et spørgeskema, som op mod 3000 indbyggere i Thisted Kommune får mulighed for at svare på. 

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2017” er at få et indblik i den nordjyske sundhed og trivsel. Resultaterne bliver brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden.

Undersøgelsen foretages i Region Nordjylland samt i de øvrige regioner i Danmark. Dele af de indsamlede data vil desuden indgå i en landsdækkende undersøgelse, som laves af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Det er frivilligt at deltage. Ved at udfylde og indsende skemaet giver borgeren sit samtykke til at deltage i undersøgelsen.

Man kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, hvorefter de afgivne oplysninger vil blive slettet.

Alle svar behandles fortroligt, og alle, der arbejder med undersøgelsen, har tavshedspligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultater offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes.

Hvornår og til hvem?

Den 1. februar 2017 sender vi et spørgeskema til tilfældigt udvalgte borgere, der er fyldt 16 år og opefter. Der er altså ingen øvre aldersgrænse. Borgere med anden etnisk baggrund er naturligvis inkluderet. Spørgeskemaet udsendes digitalt til dem, der er tilmeldt digital post, og de, der har fravalgt digital post, vil modtage skemaet i postkassen.

Den nye sundhedsprofil forventes klar i marts.

Vind præmier ved at deltage

Hvis du er udvalgt til at deltage i undersøgelsen, kan du også deltage i lodtrækning om forskellige præmier ved at besvare spørgeskemaet senest d. 1. maj 2017. Præmierne kan ses i følgebrevet og bagpå det fysiske spørgeskema. Hovedpræmien er et supergavekort på 6.000 kr.

Med undersøgelsen vil vi gerne opnå:

  • At afdække sundhedstilstanden og tydeliggøre nuancer i sundheden blandt befolkningen i et geografisk afgrænset område
  • At følge udviklingen i befolkningens sundhedstilstand over tid 
  • At sætte folkesundheden på dagsordenen
  • At have et godt planlægningsredskab
  • At have et godt grundlag for udvikling af sundhedspolitikker og målrettede indsatser
  • At have et kommunikationsredskab

Sundhedsbegreb bag undersøgelsen

Sundhed er et spørgsmål om fysisk, psykisk og socialt velvære, og er ikke blot et spørgsmål om fravær af sygdom (WHO 1948).

Borgerens sundhed påvirkes også af den mellemmenneskelige kontakt, den generelle tillid og tryghed samt af samfundets/lokalsamfundets rammer og muligheder (Social kapital).

Spørgeskemaet består af 77 spørgsmål heraf 53 fælles nationale spørgsmål og 24 regionale spørgsmål. Udover indledende og afsluttende spørgsmål til personlige forhold fordeler de 77 spørgsmål sig på emner som:

- Helbred og trivsel
- Stress
- Symptomer og ubehag
- Langvarig sygdom og eftervirkninger
- Sundhedsvaner og motivation for ændring af livsstil
- Søvn
- Højde og vægt
- Kontakt med sundhedsvæsenet
- Sociale relationer/Social kapital

For at mindske antallet af spørgsmål hentes der bl.a. supplerende oplysninger om kontakt med læge og sygehus.

Hjælp via hotline

Hvis borgerne har spørgsmål, er de meget velkomne til at kontakte os. På Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/sundhedsprofil kan man finde svar på de oftest stillede spørgsmål og få mere information om undersøgelsen. 

Vi har også oprettet en hotline, man kan ringe til på telefon 51 36 97 14 (mandag-torsdag kl. 12-21 samt fredag-søndag kl. 11-17). Man kan også skrive til os på e-mail minsundhed@rn.dk.

Kontaktinfo

Sundhed
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: thistedkommune@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00