Kvalitetsstandard

Thisted Kommune har lavet en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for alkobol- og stofmisbrug.

Kvalitetsstandarden dækker 2011 - 2013.