Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse

Målgruppe

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. STU omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv hvis der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Formål

Formålet med ugdomsuddannelsen er, at den unge opnår en række kompetencer på det personlige, sociale og faglige niveau. Det skal hjælpe den unge til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Måske endda med mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen skal derfor ses som et springbræt til voksentilværelsen, med udgangspunkt i de kompetencer den unge allerede har, så voksentilværelsen bliver så selvstændig som muligt.

Ungdomsuddannelsen består af: 

 • En almen dannende del, som er rettet mod den unges personlige og social udvikling
 • En mere målrettet del, der støtter op om udviklingen af den unges særlige evner og interesser
 • En mere praktisk del, hvor den unges muligheder uden for undervisningsmiljøet bliver udviklet og afprøvet.

Uddannelsesforløbet bliver altid tilrettelagt individuelt, så det passer til den unges behov. 

Økonomiske forhold

Ungdomuddannelsen er gratis for den unge og bliver finansieret af den unges kommune.

Hvordan får jeg ungdomsuddannelsen?

Ansvaret for, at den unge har kendskab til ungdomsuddannelsen er placeret ved kommunen. I Thisted Kommune er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Thy), der orienterer den unge. Det kan foregå i forbindelse med, at den unge afslutter undervisning i folkeskolen, en friskole eller en efterskole.

Det er UU-Thy, der afklarer om den unge er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Hvis UU-Thy vurderer, at den unge tilhører målgruppen for STU, afgives der en indstilling til UGT Forum, der i Thisted Kommune har fået overdraget kompetencen til at godkende til STU af Kommunalbestyrelsen.

Sammen med indstillingen udarbejder UU-Thy et udkast til uddannelsesplanen for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have en kopi af indstilling og uddannelsesplan.

Hvis den unge bliver godkendt til STU af UGT Forum, sendes der et brev til den unge om godkendelse samt uddannelsessted.

Hvor kan jeg gennemføre STU? 

I en lang række kommunale og private institutioner og skoler tilbydes der STU-forløb. Uddannelsen kan sammensættes af elementer fra flere forskellige institutioner og skoler. I samråd med UU-vejlederen gennemgår den unge og forældrene hvilke muligheder der kan være relevante for den unge.

Thisted Kommune har to STU-tilbud under Kommunikationscenter Thisted.

STU afdeling 1 

Afdeling 1 er placeret i Skjoldborg i den tidligere skoles lokaler. Denne afdeling henvender sig til de unge, der eksempelvis har generelle indlæringsvanskeligheder eller med specifikke vanskeligheder som f.eks. ADHD eller autisme.

Afdelingens placering danner rammer for et udviklingspotentiale på det menneskelige og fysiske plan for de unge. De fysiske faciliteter gør det også muligt at skabe en undervisning og uddannelse med mange aktiviteter på stedet.

Der er bl.a. mulighed for:

 • Udendørs aktiviteter
 • Værkstedsundervisning
 • Bo-træning
 • Musiske og kreative aktiviteter
 • Boglige udfordringer

Der er fokus på, at alt foregår i en stille og behagelig atmosfære, der skaber ro og tryghed for de unge.

STU afdeling 2 

Afdeling 2 er placeret i Møllehuset. Målgruppen er unge med fysiske og psykiske handicap. Tilbuddet gives til hjemmeboende unge eller unge som er bosat i Møllehuset.

Møllehuset er et specialindrettet hus med aktivitetsmuligheder for brugere med fysiske og psykiske handicaps. Desuden er det indrettet med flere former for hjælpemidler til gavn for de unge.

Møllehuset er bygget som en firlænget gård, hvor centrum er en lukket gårdhave.

Gårdhaven er indrettet med aktivitetsmuligheder, så som udendørs instrumenter, stort aktivitetshus som stimulerer brugernes sanser, specialgynge samt en stor trampolin.

Udenom selve Møllehuset er der en stor legeplads, som har specielt mange udfoldelsesmuligheder for de mobile unge.

Møllehuset har specialcykler til alle typer af handicaps, en aktivitetsmulighed som giver stor frihed og mulighed for oplevelser i naturen samt træning af motorikken.

Inde i selve Møllehuset er indbygget aktivitets- og læringsområder. Derudover er der specielle tilbud som f.eks. UV-rummet. Et tilbud som bruges til sansemæssig udvikling og stimulation. På væggen er der lavet følevæg, som stimulerer følesansen.

I tilknytning til Møllehuset er der bygget 140 m2 snoezelhus. Et specialhus som er indrettet til fysisk og psykisk handicappede. Her forstærkes og stimuleres sanserne så meget, at meget svage brugere kan modtage dem. Denne stimulation giver grobund for udvikling for den unge.

I sansehuset er der mange muligheder som f.eks.:

 • Boblerør, som stimulerer den visuelle sans.
 • Vandseng og krøyerkugledyne, som stimulerer følesansen.
 • Musikseng, som stimulerer føle- og høresansen.
 • Massagerum, som stimulerer føle-, lugte- og høresanserne.
 • Spabaderum.

Unge der tager en STU vil kunne benytte alle Møllehusets fysiske tilbud, desuden vil der være specialindrettede læringsmiljøer i både bo- og snoezelhuset.

Ungdomsuddannelsen i Møllehuset vil omfatte følgende hovedelementer:

 • Kommunikationsundervisning.
 • Fysiske/motoriske aktiviteter.
 • Sociale aktiviteter.
 • Sansestimulation.
 • Musiske aktiviteter.