Produktionsskoler

Produktionsskolernes formål er at hjælpe dig videre, hvis du er gået i stå efter folkeskolen

Hvis du ikke ved, hvad du skal lave efter folkeskolen, eller du er gået i stå i din ungdomsuddannelse, kan du komme på produktionsskole. Du må ikke være fyldt 25 år, og du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse, men du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse.

Ønsker du at søge optagelse på en produktionsskole, kan du tage kontakt til skolen eller søge via hjemmesiden optagelse.dk.

Skolerne har vejledere, der altid er klar til at rådgive dig og hjælpe dig med at lægge en plan for fremtiden efter skolen. Hvis du ønsker det, kan du på skolen tage en Erhvervsgrunduddannelse (EGU), som du kan bruge til at komme ind på fx en teknisk skole eller en social- og sundhedsskole senere hen.

Undervisningen på produktionsskolerne er praktisk, og skolerne har ingen eksamen. Der er også boglig undervisning på skolen, men det er frivilligt, om du vil deltage.

Skolerne har værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver og produktion af produkter, der sælges videre. Det er forskelligt, hvilke værksteder skolerne kan byde på, men det kan fx være:

  • træ
  • tekstiler
  • køkken
  • landbrug/gartneri
  • webdesign
  • teater
  • musik.

Mens du går på skolen, modtager du skoleydelse, hvis du ikke modtager andre penge fra det offentlige. Skoleydelsens størrelse bestemmes hvert år som en del af finansloven.

Husk, at produktionsskolen skal have dit frikort/skattekort, når du begynder på skolen, hvis du skal have skoleydelse.

Optaget før 1. januar 2017

Ydelsen er på 720 kr. om ugen for elever under 18 år. Hvis du er over 18 år, men bor hjemme, får du 930 kr. om ugen. Er du udeboende og over 18 år, hæves beløbet til 1.725 kr. om ugen (2018).

Optaget efter 1. januar 2017

Ydelsen er på 358 kr. om ugen for elever under 18 år. Hvis du er over 18 år, men bor hjemme, får du 621 kr. om ugen. Er du udeboende og over 18 år, hæves beløbet til 1.440 kr. om ugen (2018).

Har du fået afslag på din ansøgning om optagelse på en produktionsskole, kan du klage skriftligt eller mundtligt til kommunen. Kommunen skal svare dig inden for en uge, og afgørelsen kan ikke sendes videre til andre myndigheder.

Skrevet af Undervisningsministeriet