Friskole

I Thisted Kommune ligger der 11 friskoler. Ved henvendelse til den enkelte skole, kan du få flere oplysninger om skolen og de tilbud den har.

Her er en liste over de friskoler, der ligger i Thisted Kommune

Boddum-Ydby Friskole
www.boddum-ydby-friskole.dk

Hanstholm Friskole
www.hanstholm-friskole.dk

Hundborg Friskole
www.hundborg-friskole.dk

Klitmøller Friskole
www.klitmollerfriskole.dk

Lerpytter Friskole & Børnehave
www.lerpytter.dk 

Sydthy Friskole
www.sydthy-friskole.dk

Sønderhå-Hørsted Friskole
www.sh-friskole.dk

Thisted Friskole
www.thistedfriskole.dk

Thorsted Friskole
www.thorsted-friskole.dk

Thy Privatskole

www.thyprivatskole.dk

Vejlernes Naturfriskole
www.vejlernesnaturfriskole.dk