SFO

I Thisted Kommune er der skolefritidsordning (SFO) ved alle skoler.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældrene prioriteres højt og skolens medarbejdere arbejder bevidst for at skabe sammenhæng i børnenes dagligdag. 

Læs vores mål- og indholdsbeskrivelse i SFO

Herunder kan du læse mere om de generelle retningslinjer vedr. din SFO.  Du finder også flere oplysninger i folderen i "SFO Thisted Kommune".

Læs folderen "Skolefritidsordning i Thisted Kommune" 

Ind- og udmelding

For at ind- og udmelde eller ændre modul, for dit barn, skal du bruge ovenstående link i selvbetjeningsboksen. 

Når dit barn bliver indskrevet til børnehaveklasse, kan du samtidig indmelde dit barn til SkoleIntro med start 1. april (læs mere om SkoleIntro) og/eller SFO med start 1. august. Du kan dog altid indmelde dit barn med dags varsel.

Som hovedregel bliver barnet indmeldt i den SFO, der hører til den skole, barnet skal gå i. Det er skolechefen, der afgør, om denne regel kan fraviges.

Udmeldelsesfrist: Ønsker du, at melde dit barn helt ud af SFO, er der 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Takster og moduler 2017 - pr. 1. januar 2017

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har valgt at ændre taksterne for forældrebetaling i skolefritidsordningen fra 1. januar 2017. Taksterne er:

Modul  Pris 
Morgen
Morgenmodulet giver ret til pasning om morgenen
på skoledage fra SFO'ens åbningstid og
indtil skoledagens begyndelse.
kr. 798,00
Eftermiddag
Giver ret til pasning efter skoletiden og indtil SFO’ens lukketid.
kr. 1.212,00
Heldag