Invitation til møde om Vandrådsarbejdet i 2017 - Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne

Invitation til møde om Vandrådsarbejdet i 2017 – Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne. 

 

Thisted kommune inviterer hermed til møde vedr. vandrådsarbejdet i 2017.

Mødet henvender sig til repræsentanter for grønne organisationer, vandløbslaug, pumpelaug mv., der har til formål at beskytte eller benytte vandløb.


Der er på landsplan nedsat 23 vandråd, der skal rådgive kommuner i arbejdet med vandområdeplanerne, et for hvert hovedvandopland.  

Thisted kommune indgår i hovedvandopland 1.1 Kattegat/Skagerrak og 1.2 Limfjorden.

Første opgave for kommuner og vandråd er, at tjekke afgrænsningen af vandløb i vandområdeplanerne.

Thisted kommune vil på mødet gennemgå kommunernes og vandrådenes opgaver, samt gennemgå hvilke vandløb der kommer i spil i Thisted kommune.  

Mødet afholdes Torsdag den 1. Juni 2017 kl. 17.00-19.00, på Teknisk forvaltning, Kirkevej 9, Hurup, Mødelokale 1. Thisted kommune vil være vært med en let anretning.

Tilmelding skal ske senest 29. maj 2017 til jaaj@thisted.dk     

Yderligere Informationer vedr. vandrådsarbejdet kan ses på http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandraad-2017/