VVM


Her finder du en oversigt over de afgørelser om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM), som Thisted Kommune har truffet i henhold til Miljøvurderingsloven.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 18. oktober 2017. Klagefrist den 15. november 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 5, Møgelvang By, Skjoldborg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 18. oktober 2017. Klagefrist den 15. november 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 16d, Skinnerup By, Skinnerup og 1c, Ø. Vandet By, Ø. Vandet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:
Offentliggørelse den 20. oktober 2017. Klagefrist den 17. november 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tillæg 1 til Thisted Kommunes spildevandsplan 2016 - 2021, separering af regn- og spildevand på en del af Kirkevej, Ådalen og Toftegade, Hurup.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til David Gill, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 31.
Se tillægget "Separering af del af Kirkevej" til spildevandsplanen

VVM-screening:

Offentliggørelse den 4. oktober 2017. Klagefrist den 1. november 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved midlertidig vandindvindingstilladelse fra Tangrimme 19 og Tanggårdsvej 20, 7700 Thisted til Luxol A/S.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 27. september 2017. Klagefrist den 25. oktober 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 10f, Tolbøl By, Lodbjerg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 25. september 2017. Klagefrist den 23. oktober 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 5b og 5k, Sønderby By, Tved.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:
Offentliggørelse 7. september 2017. Klagefrist 5. oktober 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved forlængelse af Industrivangen, 7730 Hanstholm. Til Drift og Anlæg, Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne Thomsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 41.

VVM-screening:
Offentliggørelse 7. september 2017. Klagefrist 5. oktober 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af cykelsti langs Ballerumvej, 7700 Thisted. Til Drift og Anlæg, Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne Thomsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 41. 

VVM-screening:
Offentliggørelse 7. september 2017. Klagefrist 5. oktober 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af virksomhed til anodisering, Falkevej 8, 7700 Thisted. Til Dansk Anodiserings Industri A/S, Pantervej 20, 7700 Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

 

VVM-tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn
Thisted Kommune har givet VVM-tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn (landdelen). Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse for projektet.

Se VVM-tilladelsen inkl. bilag og klagevejledning her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på mail pij@thisted.dk.

VVM-tilladelse til udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn
Thisted Kommune har givet VVM-tilladelse til udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn. Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse for projektet.

Se VVM-tilladelsen inkl. bilag og klagevejledning her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på mail mosa@thisted.dk.

VVM-screening:

Offentliggørelse 8. juni 2017. Klagefrist 6. juli 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelser:
Thisted Vand A/S, Baun kildeplads, Klitmøllervej, 7700 Thisted
Thisted Vand A/S, Tved kildeplads, Hanstholmvej, 7700 Thisted

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-debatoplæg: 

Følgende VVM-debatoplæg er fremlagt for offentligheden i perioden d. 5. juni – 3. juli 2017:

Debatoplæg for vindmølleprojekt ved Tagmarken.

Debatoplæg for vindmølleprojekt ved Nørhå.

Debatoplæg for vindmølleprojekt ved Sindrup.

Offentliggørelsesbrev for VVM-debatoplæg.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

 

 

VVM-screening:

 

Offentliggørelse 19. maj 2017. Klagefrist 16. juni 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved Miljøgodkendelse til genanvendelse af aske til terrænregulering Finn G. Larsen, Jannerupvej 12, 7700 Thisted. Klagevejledning kan ses nederst på siden.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Vinther Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 45. 

 

VVM-screening, Vindmølleprojekt Tagmarken:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 8 vindmøller på op til 149,9 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligt
VVM-screeningsbilag

VVM-anmeldelse

VVM-screening, Vindmølleprojekt Nørhå Nord:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 4 vindmøller på op til 130 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligt
VVM-screeningsbilag
VVM-anmeldelse

VVM-screening, Vindmølleprojekt Sindrup:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 6 vindmøller på op til 130 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligt
VVM-screeningsbilag

VVM-anmeldelse

 

 

 

VVM-screening:

Offentliggørelse 27. marts 2017. Klagefrist 24 april 2017

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Jens Thøgersen, Klitvejen 116, 7741 Frøstrup.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

 

VVM-screening, Tingstrup Sø -projektet:

Offentliggørelse 10. marts 2017. Klagefrist 8 april 2017.

VVM-screening, afgørelse om ikke-VVM-pligt

VVM-screeningsbilag, vådområde
VVM-screeningbilag, regnvandsbassin

VVM-anmeldelse, vådområde
VVM-anmeldelse, regnvandsbassin

VVM-debatoplæg: 

Følgende debatoplæg er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017:

  • Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn
  • Debatoplæg for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn

Debatoplæggene kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-tilladelse:

Offentliggørelse den 14. oktober 2016. Klagefrist den 11. november 2016

Thyborøn-Agger Færgefart
Thisted Kommune har givet VVM-tilladelse til nyt færgeleje, udretning af mole samt ændring af landanlæg ved Agger Færgeleje (landdelen). Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse af 24. maj 2016 for projektet.

VVM-tilladelsen og bilagene kan ses her:
VVM-tilladelse
Bilag 1 Ikke teknisk resume
Bilag 2 Høringsnotat

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 03. oktober 2016. Klagefrist den 31. oktober 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrydning på matr. 18c, d, e og f Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jeppe Pilgaard, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 54.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 82h, Lund By, Lild.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Renovering og vejudvidelse af Vestergårdsvej og Fårtoftevej i Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Gam, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 3f, 4x, 35, 36b og 12d, Hassing By, Hassing.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 23. september 2016. Klagefrist den 21. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 2c og 20a, Gjersbøl, Snedsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 19. september 2016. Klagefrist den 17. oktober 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 8e, Stagstrup By, Stagstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 16. september 2016. Klagefrist den 14. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 45a, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 8b, Istrup By, Hvidbjerg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 14. september 2016. Klagefrist den 12. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 41b, Kløv By, Hunstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

________________________________________________________________________

Klagevejledning

 

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret på www.thisted.dk, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 21.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk