Tilladelser arkiv

Her kan du se tidligere tilladelser efter Vandløbsloven.

22. august 2017

Tilladelse efter vandløbsloven til rørlægning af grøft, Kystvejen 82, 7755 Bedsted

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens §§ 16 og 17.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 19. september 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-afgørelse

Link til VVM-screeningsbilag

Link til VVM-anmelderskema
_______________________________________________________________________

15. august 2017

Tilladelse ift. Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med etablering af stem ved Hansted Mølleå, Hanstholm

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16 og 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Hansted Mølleå samt tilløb/klitlavning er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 12. september 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

_______________________________________________________________________

30. juni 2017

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til underboring og gravet kabel rende til krydsning af vandløb samt mindre grøfter langs strækningen Station Frøstrup og Station Klim Fjordholme

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven §§ 17 og 47 samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af vandløb vha. styret underboring/gravet kabelrende under etablering af 150 kV kabel.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 28 juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

________________________________________________________________________

29. juni 2017

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17, 37 og 47 til restaurering og omlægning af Bækken Thisted, etablering af dige med højvandslukke samt etablering, omlægning og afbrydelse af dræn og grøfter i forbindelse med Tingstrup Sø projektet.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til omlægning og restaurering af Bækken Thisted, samt etablering af dige med højvandslukke og nylægning, omlægning og afbrydning af dræn og grøfter i forbindelse med projekt "Tingstrup Sø". Tilladelsen er givet efter Vandløbslovens §§ 16, 17, 37 og 47 samt bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 28 juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til detailprojekt-rapport

Link til forundersøgelsesrapport

_________________________________________________________________________

26. juni 2017

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af brønde i forbindelse med cykelsti-projekt Hurup Thy - Vestervig

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af fem brønde samt tilkobling til eksisterende dræn/udløb. Tilladelsen er givet efter Vandløbsloven §§ 16 og 17, samt bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 30 juli 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM-screening


_________________________________________________________________________

26. juni 2017

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1126 i Klitmøller Å, matr. 35ab, 35c, 35u og 35ø, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse efter §§ 16, 17 og 37 i Vandløbsloven, samt § 3 i Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af en spærring og udlægning af grus og sten i Klitmøller Å, matr. 35ab, 35c, 35u og 35ø, Klitmøller Huse, V. Vandet. Spærring AAL-1126 er med i Vandområdeplan 2015-2021.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 25. juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til Detailprojekt

Link til Forundersøgelse

___________________________________________________________________________

23. juni 2017

Tilladelse til restaurering i forbindelse med vandløbsprojekt Irup Bæk

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Irup Bæk.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring samt restaurering af vandløb

VVM-screening er sendt i høring på et tidligere tidspunkt.

Tilladelsen samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 21. juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

___________________________________________________________________________

15. maj 2017

Tilladelse til krydsning af vandløb, Bjålumvej 40

I forbindelse med etablering af Jordvarmeanlæg på Bjålumvej 40, 7741 Frøstrup, skal en ledning krydse et lille vandløb/grøft.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af vandløbet efter Vandløbslovens §§ 16, 17 til krydsning af vandløbet.

Tilladelsen og dertilhørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted, senest d. 12. juni 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM

___________________________________________________________________________

11. maj 2017

Tilladelse til etablering af tre brinksikringer ved vandløb i Ådalen

I forbindelse med et sti-projekt i Ådalen, Hurup, ønskes der etableret tre brinksikringer i vandløbet.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter efter Vandløbslovens §§ 16, 17 til etablering af brinksikring tre steder.

Tilladelsen og dertilhørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted, senest d. 8. juni 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM

___________________________________________________________________________

5. maj 2017

Tilladelse til fjernelse af spærring i Klitmøller Å, spærring AAL-1129.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i i  Klitmøller Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1129 (Ålestemmet) ved etablering af omløbsstryg og udlægning af stenmaterialer.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 2. juni 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-afgørelse og tilhørende bilag

Link til detailprojekt

Link til detailprojektets bilag

Link til forundersøgelse AAL-1129

___________________________________________________________________________

5. maj 2017

Tilladelse til restaurering af en 2675 meter lang strækning i Klitmøller Å (ref. 600)

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i i  Klitmøller Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af en 2675 meter lang strækning (Ref. 600) i Klitmøller Å.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 2. juni 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-afgørelse og tilhørende bilag

Link til detailprojekt

Link til detailprojektets bilag

Link til forundersøgelse Ref. 600

___________________________________________________________________________

 

28. april 2017

Tilladelse til fjernelse af spærring i Klitmøller Å, spærring AAL-1128

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i i  Klitmøller Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1128 (resterne af det gamle møllestem).

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 26 maj  2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-afgørelse og tilhørende bilag

Link til detailprojekt

Link til detailprojektets bilag 1-20

Link til forundersøgelse

___________________________________________________________________________

27. april 2017

Tilladelse til restaurering af Dover Mølle å -fjernelse af rørlægning (AAL-1193)

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage i Dover Mølle Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Dover Mølle Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, til genåbning af rørlagt strækning.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 26 maj  2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til Detailprojekt, rørlægning AAL-1193 og restaurering Ref. 466

__________________________________________________________________________

27. april 2017

Tilladelse til restaurering af Dover Mølle å og Vashøj Bæk (ref. 466)

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Vashøj Bæk og Dover Mølle Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, til udlægning af sten og grus i Dover Mølle Å og Vashøj Bæk, samt udskiftning af to rørbroer i Vashøj Bæk.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 26 maj  2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation 

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til Detailprojekt, rørlægning AAL-1193 og restaurering Ref. 466

__________________________________________________________________________

27. april 2017

Høring af restaureringsprojekt ved Klitmøller Å, spærring AAL-1126

Projektet har til formål at fjerne en spærring (AAL-1126) ved det nedlagte dambrug.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage i Klitmøller Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr.

Atkins har udarbejdet detailprojekt i forbindelse med realisering af projektet.

Orbicon udarbejdede i 2015 en forundersøgelse af eventuel  fjernelse af spærringen i Klitmøller Å.

Detailprojektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest den 23. juni 2017.

Detailprojekt udarbejdet at Atkins, 2017

Forundersøgelse (udarbejdet af Orbicon), spærring AAL-1126, Klitmøller Å
__________________________________________________________________________ 

9. februar 2017

Tilladelse til retablering af understøttelse ved privat overkørsel i Sjørring Sø Kanal

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, til retablering af understøttelse ved privat overkørsel.

Tilladelsen samt dispensationen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 9. marts 2017.

Tilladelse

VVM-screening

__________________________________________________________________________

31. januar 2017

Høring af Tingstrup Sø -Vandløbsrestaurering af Bækken Thisted
Restaureringsforslag -resumé

Mål og formål
Restaureringen af Bækken Thisted indgår som en del af vådområdeprojektet Tingstrup Sø. Projektet har til formål at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Det meste af vandløbet er målsat God Økologisk Tilstand i Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbets fysiske forhold forventes at blive forbedret som følge af projektet.

Forundersøgelse
Der blev i 2014 udarbejdet en forundersøgelse på vådområdeprojektet. Rapporten blev udarbejdet af Niras. Rapporten er kan ses nederst på siden. Omlægning/restaurering af Bækken Thisted indgår i forundersøgelsen.

Afvandingsmæssige Konsekvenser
De afvandingsmæssige konsekvenser ved restaurering fremgår af forundersøgelsen. Bilag 3 og 4 i rapporten viser hhv. de eksisterende forhold ved vinter og sommervandføring. Bilag 7 og 8 viser afvandingssituationen efter omlægning/restaurering af vandløbet. Der vil ikke være ændringer i de afvandingsmæssige forhold udenfor projektområdet, hverken op eller nedstrøms.

Vandløbets skikkelse
Bækken Thisted er et offentligt vandløb. I henhold til gældende vandløbsregulativ har vandløbet en bundbredde på 0,8-1,0 meter. I praksis har vandløbet dog flere steder en bundbredde på 2- 2,5 meter.
Den nye vandløbstrækning vil blive anlagt med en gennemsnitlig bundbredde på 0,5 meter, varierende op til 1,5 meter på strygene. Vandløbet vil i gennemsnit ligge 30 cm under terræn og anlægges med anlæg 1,7 på siderne. (Se endvidere forundersøgelsen afsnit 3.1)

Projektbeskrivelse
Projektet omfatter forlægning og genslyngning af Bækken på en 1500 meter lang strækning. Der udlægges en række mindre stryg af ca. 10 meters længde. i alt 100m3. Der ud over udlægges der ca. 15 m3 skjulesten. Det eksisterende vandløbsprofil fyldes op. Eksisterende overkørsel fjernes og dræn i projektområdet afbrydes ved ådalsskrænten. Der etableres et nyt afløb fra den nye Tingstrup sø. Forundersøgelsens bilag 10. viser de projekterede tiltag.
Der etableres et nyt bygværk/spjæld og ny dæmning nordvest for Over Engen. (se afsnit 3.4 i forundersøgelse).

Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden juli 2017- oktober 2017.

Anlægsudgifter
Genslyngning af vandløbet, udlægning af gydegrus mv. er anslået til 233.000 kr. Det samlede budget for projektet fremgår på side 40. i forundersøgelsen.

Forundersøgelses-rapporten fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 29. marts 2017. 

Forundersøgelse af Vådområdeprojekt "Tingstrup Sø"

__________________________________________________________________________

 6. december 2016

Høring af restaureringsprojekt i Gisselbæk, ref. 524.

Projektet har til formål at restaurere en 1151 meter lang strækning af Gisselbæk. Strækningen er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Gisselbæk.

Thisted kommune udarbejdede i 2016 en forundersøgelse af en eventuel restaureringsindsats.

Forundersøgelses-rapporten fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 1. februar 2017.

Forundersøgelse af restaureringsindsats i Gisselbæk, ref. 524.

Bilag til forundersøgelse af restaureringsindsats i Gisselbæk, ref. 524.

__________________________________________________________________________ 

19. oktober 2016

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47 til underboring og gravet kabel rende af EL-kabel i vandløb og mindre grøfter langs strækningen station Bedsted og station Nors

Der skal etableres et kabelanlæg på 150 kV fra Station Bedsted til Station Nors. I Forbindelse med projektet krydses en række vandløb samt mindre grøfter. Denne tilladelse gælder således kun krydsning af de ansøgte vandløb og grøfter.

Tilladelsen samt dispensationen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 17. november 2016 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM-redegørelse lavet af Naturstyrelsen

__________________________________________________________________________

12. august 2016

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1126 i Klitmøller Å, matr. 35ø, 32ak, 35bl og 35c, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse efter §§ 17 og 37 i Vandløbsloven, samt § 3 i Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af en spærring og udlægning af grus og sten i Klitmøller Å, matr. 35ø, 32ak, 35bl og 35c, Klitmøller Huse, V. Vandet. Spærring AAL-1126 er med i Vandområdeplan 2015-2021.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 12. september 2016 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening og Forundersøgelse vedr. fjernelse af spærring AAL-1126

____________________________________________________________________________ 

10. juni 2016

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af stemmeværk ved Koustrup Mølle dambrug, i Koustrup/Hørsted å, matr. 2a, 2d og 2f, jestrup By, Sønderhå og 15bf, Hørdum By Hørdum.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens1 §§ 17 og 37 til nedlæggelse af stemmeværk ved Koustrup Mølle Dambrug. Stemmeværket fjernes og vandløbet genetableres. Derudover udlægges der gydegrus og skjulesten på en strækning af 750 meter. Der er tale om indsats AAL-1306 der er med i vandplan 2009-2015.

Ydermere dispenseres der fra Naturbeskyttelseslovens § 3 efter Naturbeskyttelseslovens § 65 til at gennemføre projektet.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 8. juli 2016 kl 15.00.

 

Link til tilladelse, dispensation og VVM-screening

____________________________________________________________________________ 

9. juni 2016

Offentliggørelse af dispensationer fra naturbeskyttelses lovens §§ 3 og 16 samt tilladelser efter vandløbsloven og okkerloven til at gennemføre vådområdeprojekt Flade Sø.

Det overordnede formål med projektet er at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden og samtidig genskabe og gerne øge naturindholdet i Flade Sø. Projektet er en del af den statslige vådområdeindsats.

Dispensationerne og tilladelserne har en klagefrist på 4 uger og der kan læses mere om klageregler de i respektive afgørelser.

Ansøgning om dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven og okkerloven

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3

Tilladelse efter vandløbsloven og okkerloven

VVM screening, bilag A

VVM screening, afgørelse

DTU- Aqua-vurdering

Forundersøgelse Flade Sø

Skitse af tærskel med stryg

Supplerende botanisk notat

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 16

Overgang til kanoer

____________________________________________________________________________

2. juni 2016

Tilladelse til forlængelse af eksisterende rørlægning/dræn i forbindelse med etablering af cykelsti langs Silstrupvej på matr. nr. 17a, Tilsted By, Tilsted

I forbindelse med etableringen af en cykelsti langs Silstrupvej, krydser cykelstien en mindre rørlægning med Ø 250. Denne rørlægning skal forlænges med 2-3 meter, for at cykelstien kan anlægges.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af røret.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 30. juni 2016 kl 15.00.

Tilladelse til forlængelse af rørlægning

VVM-screening

Oversigtskort over projektet

_____________________________________________________________________________

 

23. maj 2016

Tilladelse til etablering af rørbro over Bredkær Rende, Nr. Vorupør, ifm etablering af nyt boligområde. Matr. 32cq og 32bæ, Vorupør By, Hundborg.

I forbindelse med etablering af nyt boligområde "Boligområde Vesterhavsgade, Vorupør" er det nødvendigt at lave en røroverkørsel over Bredkær Rende. Røroverkørslen bliver et ø600 rør med en længde på 15 m.

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse til røroverkørslen.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 20. juni 2016.

Tilladelse og VVM-screening.

_____________________________________________________________________________ 

4. maj 2016

Tilladelse til forlængelse af eksisterende rørlægning/dræn i forbindelse med etablering af cykelsti på matr. nr. 2l, Randrup By, Vestervig

I forbindelse med etablering af cykelsti mellem Vestervig og Hurup, skal cykelstien krydse en mindre grøft/vandløb. For at dette kan lade sig gøre, skal den eksisterende rørlægning forlænges med ca. 14.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af rørlægningen.

BEMÆRK: Der er fejl i adressen i tilladelsen, og der er således ikke tale om Bredgade 257. Matrikel nummer er dog korrekt. 

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 1. juni 2016.

Tilladelse til forlængelse af rørlægning

VVM-screening

Oversigtskort over projektet

_____________________________________________________________________________

3. maj 2016

Høring: Vådområdeprojekt Flade Sø

I forbindelse med Thisted Kommunes myndighedsbehandling ift. Naturbeskyttelseslovens § 3 er der en 2 ugers høringsperiode.

Høringsfristen udløber 18. maj 2016.

Tekniske anlægs påvirkning af § 3 natur

Kort over tekniske anlæg

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Forundersøgelsesrapport

VVM.screeningsskema bilag A

______________________________________________________________________________

2. maj 2016

Tilladelse og lovliggørelse til udskiftning af eksisterende rørunderføring ved Gl. Aalborgvej, Skodskær Bæk

På grund af fare for nedskridning af vejen, har det været nødvendig at sikre vejkassen ved Gl. Aalborg. Der er i denne forbindelse givet tilladelse til at udskifte det eksisterende rør (Ø300) med et lidt større rør (Ø500).

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse til udskiftning af det eksisterende rør.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@teknisk.dk, senest d. 30. maj 2016.

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udskiftning af rørunderføring, Gl. Aaborgvej

VVM-screening

_____________________________________________________________________________

28. april 2016

Tilladelse til forlængelse af to rørlægninger med 15 meter i forbindelse med etablering af cykelsti på matr. nr. 4he, Refs By, Hurup samt 11f, Vestervig By, Vestervig

I forbindelse med etablering af cykelsti mellem Vestervig og Hurup, skal cykelstien krydse to mindre grøfter/vandløb. For at dette kan lade sig gøre, skal eksisterende rørlægninger forlænges med ca. 15 meter begge steder.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af de to rørlægninger.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 26. maj 2016.

Tilladelse til forlængelse af rørlægning ved matr. nr. 4he, Refs By, Hurup

Tilladelse til forlængelse af rørlægning ved matr. nr. 11f, Vestervig By, Vestervig

VVM-screening

Oversigtskort over det samlede projekt

_____________________________________________________________________________

8. april 2016

 
Høring af restaureringsprojekter ved Klitmøller Å


Projektet har til formål fjerne tre spærringer (AAL-1126, AAL-1128, AAL-1129), samt restaurere en 2675 meter lang strækning (Ref. 600) i Klitmøller Å.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe fri passage i Klitmøller Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr.

Orbicon udarbejdede i 2015 en forundersøgelse af en eventuel restaurering-indsats, samt fjernelse af spærringer i Klitmøller Å-systemet.

Forundersøgelses-rapporterne fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 10. juni 2016. Obs. Frist er 16. januar 2017 i supplerende høring.

Forundersøgelse, Spærring AAL-1126, Klitmøller Å (spærring ved nedlagt dambrug)

Forundersøgelse, Spærring AAL-1128, Klitmøller Å (gammelt møllestem ved Vestermøllevej)

Forundersøgelse, Spærring AAL-1129, Klitmøller Å (Åle-stem)

Forundersøgelse, restaureringsindsats Ref. 600, Klitmøller Å

_______________________________________________________________________________ 

6. april 2016

Høring af restaureringsprojekter ved Dover Mølle Å og Vashøj Bæk

Projektet har til formål at fritlægge en rørlægning (AAL-1193), samt restaurere Dover Mølle Å og Vashøj Bæk (Ref. 466).

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe fri passage i Dover Mølle Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Dover Mølle Å samt Vashøj Bæk.

Orbicon udarbejdede i 2013 en forundersøgelse af en eventuel fritlægning af den rørlagte del af Dover Mølle Å (AAL-1193), samt en restaureringsindsats i Dover Mølle Å og Vashøj Bæk (Ref. 466).

Forundersøgelses-rapporterne fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 1. juni 2016.

 

Forundersøgelse, rørlægning, AAL-1193, Dover Mølle Å

Forundersøgelse, restaureringsindsats Ref. 466, Dover Mølle Å og Vashøj Bæk

_______________________________________________________________________________

5. april 2016

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere en gangbro gennem beskyttet mose samt etablere en primitiv parkeringsplads på eng på hhv. matr.nr. 57a V. Vandet By, V. Vandet og 57b V. Vandet By, V. Vandet

Thisted kommune meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Klagefristen er 3. maj 2016. Klagevejledning fremgår af afgørelsen herunder.

Dispensation NBL - Vandet Sø,  side 1 - 6
Kortbilag dispensation, side 7 - 11

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at bekæmpe rynket rose i området ved Vangså

Thisted Kommune meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Klagefristen er 26. maj 2016. Klagevejledning fremgår af afgørelsen herunder.

Dispensation NBL § 3 - Vangså

Ansøgning om disp. fra NBL § 3

Natura 2000 vurdering - Vangså

_______________________________________________________________________________

12. februar 2016

Høring: Midtstrømslinje i Vandet Sø.

Thisted kommune er som vandløbsmyndighed blevet anmodet om at lave en afgørelse efter Fiskerilovens § 53 stk. 1 og 2 med hensyn til placeringen af midtstrøms-linjen i Vandet Sø.

-Se høringsmaterialet her.

Høringsfrist er d. 6. maj 2016.

_______________________________________________________________________________ 

12. februar 2016

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af rørbro over Sperring Sø Kanal, matr. 3c, Sperring By, Sjørring og matr. 6bz og 43, Sjørring By, Sjørring.

Thisted Kommune meddeler hermed godkendelse efter vandløbslovens §§ 17 og 47 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der dispenseres endvidere fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Der er desuden truffet afgørelse om, at reguleringen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennem-føres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15 den 11. marts 2016.

Se tilladelse, dispensation og VVM-screening her.

_______________________________________________________________________________ 

27. januar 2016

Høring af restaureringsprojekt ved Koustrup Mølle Dambrug.

Projektet har til formål at skabe fri faunapassage ved Koustrup Mølle Dambrug

(indsats AAL-1306) i Koustrup Å (omtales også som Hørsted Å). Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe fri passage i hele Koustrup Å, for både fisk og smådyr. Spærringen ligger umiddelbart nedstrøms (syd for) Damsgårdvej. Koustrup Å er en del af Hvidbjerg Å systemet, som har udløb i Limfjorden.

NIRAS udarbejdede i 2013 en forundersøgelse for nedlæggelse af stemmeværket ved Koustrup Mølle Dambrug, men dette projekt er senere blevet revurderet, hvorfor der laves en ny projektbeskrivelse. Der er primært foretaget ændringer i projektet nedstrøms stemmeværket, hvor der i tidligere forundersøgelse var skitseret genslyngning. (se nedenstående for ny skitseforslag)

Projektbeskrivelse samt forundersøgelsesrapport fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 23. marts 2016.

Forundersøgelse

Revideret projektbeskrivelse

_______________________________________________________________________________

27. januar 2016

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Thisted Kommune meddeler hermed godkendelse efter vandløbslovens §§ 17 og 47 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der dispenseres endvidere fra na-turbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) efter naturbeskyttelseslovens § 65.
Der er desuden truffet afgørelse om, at reguleringen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennem-føres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen.

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 24. februar 2016

Tilladelse til udskiftning af rør

VVM-screening

________________________________________________________________________________

27. januar 2016

Høring af restaureringsprojekt ved Gettrup Bæk

Indsatsen drejer sig om fjernelse af spærring ved en overkørsel i Gettrup Bæk ca. 300 meter før vandløbets udløb i Nissum Bredning. Overkørslen ligger med et kraftigt fald og der er faldbrud i udløbet. I alt er der et fald på ca. 50 cm på en strækning af 6 m. Indsatsen vil skabe passage og kontinuitet til 1.173 m Vandløb. Projektet berører matriklerne 3d Kobberø By, Gettrup samt 4d Helligsø By, Helligsø.

Projektbeskrivelsen er i høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15. den 23. marts 2016.

Forundersøgelse med projektbeskrivelse

Høringsliste

 ________________________________________________________________________________

26. januar 2016

Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 19f og 12h, Hørsted By, Hørsted.

Med hjemmel i Vandløbslovens §§ 16, 17 og 21, samt bekendtgørelse om Vandløbsregulering og restaurering m.v. kap. 5, meddeler vandløbsmyndigheden for Thisted kommune tilladelse til omlægning af dræn på 19f og 12h, Hørsted By, Hørsted.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15 den 23. februar 2016.

Tilladelse til omlægning af dræn

VVM-screening

Ansøgning

_________________________________________________________________________________

 7. januar 2016

Tilladelse efter Vandløbsloven til åbning af ca. 30 meter rørlægning i Vestervig

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til åbning af ca. 30 meter rørlægning i Vestervig efter Vandløbslovens §§ 16 og 17 samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Strækningen ligger på matriklerne 12ds og 12dr, Vestervig By, Vestervig.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15 den 4. februar 2016.

Tilladelse til åbning af rørlægning i Vestervig

VVM-screening

__________________________________________________________________________________

10. december 2015

Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 6dr, Snedsted By, Snedsted.

Med hjemmel i vandløbslovens §§ 16, 17 og 21, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. kap. 5, meddeler vandløbsmyndigheden for Thisted kommune tilladelse til omlægning af dræn på matr. 1i, Elsted By, Snedsted og 6dr Snedsted By, Snedsted.

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 16. januar 2016

Tilladelse til omlægning af dræn

VVM-screening, kortbilag m.v.

___________________________________________________________________________________

13. november 2015

Tilladelse til udskiftning af to rørunderføringer i Stenbjerg

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af to rørunderføringer i Stenbjerg ved matr. nr. 15m, Stenbjerg By, Nørhå samt under Sømærkevej mellem matriklerne 6f og 6i, Stenbjerg By, Nørhå. 

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 11. december 2015

Tilladelse til udskiftning af to rørunderføringer i Stenbjerg.

VVM-screening

 

___________________________________________________________________________________

3. november 2015

Høring af vådområdeprojekt Flade Sø

Naturstyrelsen planlægger at etablere et vådområde i- og omkring Flade sø. Projektet vil desuden medføre anlægsarbejder i Lorkær Grøft, Kastet Å, samt stormflodsdiget. Projektet har været længe undervejs, men ser nu ud til at kunne realiseres.

Som led i myndighedsbehandlingen i henhold til Vandløbsloven og Lov om Vandløbsrestaurering og regulering fremlægges projektet i fire-ugers høring. I denne periode har sagens parter, borgere, interesseorganisationer og andre mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Bemærkninger bedes fremsendes til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, inden kl. 15.00 den 2. december 2015.

Forundersøgelse af projekt Flade Sø.

VVM-screening, Flade Sø projektet.

Projekt Lorkær Grøft.

Notat vedr. indretning af højvandsklapper ved indløb.


____________________________________________________________________________________ 

 

9. oktober 2015

Høring af projektbeskrivelse vedr. regulering af to rør-underføringer i Stenbjerg

Høringsfrist: 6. november 2015

 

Se projektbeskrivelse her.

____________________________________________________________________________________

17. juli 2015.

Tilladelse til reguleringsprojekt, omlægning af dræn ved Ullerup

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 21 til omlægning af eksisterende dræn på matriklerne 8d, 2c og 9a, Ullerup By, Heltborg, i forbindelse med gennemførelse af kabellægningsprojektet af 150 kV el-ledning på strækningen Bedsted-Sindbjerg.

Klagefrist: 14. august 2015

Se tilladelse her.

Se ansøgning, kortbilag og VVM-screening her.

____________________________________________________________________________________

10. juli 2015.

Tilladelse til rørlægning af ca. 16 meter grøft

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16 og 17 til rørlægning af grøft ved Tyskebakken 3, 7752 Snedsted, matr. 7x, Nørhå By, Nørhå.

Klagefrist: 7. august 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

____________________________________________________________________________________ 

16. februar 2016

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af podier på matr.nr. 5e og 1p Nors By, Nors i forbindelse med projekt "Steder i Landskabet ved Isbjerg".

 Thisted Kommune meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Klagefristen er 15. marts 2016. Klagevejledning fremgår af afgørelsen herunder.

Dispensation NBL - Steder i Landskabet ved Isbjerg

 

 30. oktober 2015

Offentliggørelse af vandhandleplan for Thisted Kommune 2010-2015.

Kommunalbestyrelsen har d. 27. oktober 2015 vedtaget vandhandleplan 2010-2015 for Thisted Kommune. 

Planen redegør nærmere for, hvordan og hvornår indsatserne i de statslige vandplaner vil blive gennemført i Thisted Kommune. Vandhandleplanen er udarbejdet som en hjemmeside og kan ses her http://thisted.dkplan.niras.dk/vandhandleplan.htm

Den vedtagen handleplan kan for så vidt angår indhold og tilvejebringelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (jf. miljømålslovens § 53) af:

1. Miljøministeren.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. Offentlige myndigheder.
4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over vurderingen, at planerne ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt til klageportalen senest d. 27. november 2015.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du/I vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

___________________________________________________________________________________

27. marts 2015.

Kabelprojekt Bedsted-Struer, Energinet.dk

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlægning af kabel under 5 vandløb, sydthy.

Klagefrist: 24. april 2015

Se tilladelse her. 

____________________________________________________________________________________

4. marts 2015.

Fredskilde Bæk

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af tre rørunderføringer i forbindelse med et græsningsprojekt omkring Fredskilde sø.

Klagefrist: 1. april 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

____________________________________________________________________________________

28. januar 2015.

Vestervig Å

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved rørlægning, Indsats AAL-2012.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved rørunderføring, Indsats AAL-1200.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

____________________________________________________________________________________

28. januar 2015.

Holmgård Mølle Å

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved stenkiste, Indsats AAL-1184.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17, 37 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til omlægning af strækning af Holmgård Mølle Å, Indsats AAL-1185 og ref. 453.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til sikring af bedre passageforhold ved stenkiste, Indsats AAL-1186.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

Tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til frilægning af rørlagt strækning af Holmgård Mølle Å, Indsats AAL-2013.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelse her.

Se VVM-screening her.

Se Forundersøgelsesrapport her.

__________________________________________________________________________________

28. januar 2015.

Visby Å, Heltborg Bæk og Skiden Bæk

Thisted kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47 til kabelunderføring i vandløbene Visby Å, Tilløb til Visby Å, Heltborg Bæk og Skiden Bæk.

Klagefrist: 25. februar 2015

Se tilladelsen her.