Aktuelle tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

Her kan du ses aktuelle tilladelser efter Vandløbsloven og dertilhørende dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven

24. september 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af rørlægning i Sundby Å.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Sundby Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 22. oktober 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-afgørelse

Link til projektforslag og detailprojekt

_______________________________________________________________________ 

06. september 2018

Høring: Forslag til etablering af et minivådområde ved Skovstedkærgrøften.

Projekterne har til formål at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Projekterne indebærer at Skovstedkærgrøften lægges op i terræn.

Projektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest den 01. november 2018.

Link til projektbeskrivelse

_______________________________________________________________________ 

27. august 2018

Tilladelse efter vandløbslovens § 47 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til omlægning af overkørsel ved Brunkær Bæk.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens § 47 samt er der givet dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Brunkær Bæk er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted, senest d. 24. september 2018 kl. 12.

Link til tilladelse

 ____________________________________________________________________

20. august 2018

Tilladelse efter vandløbslovens § 47 til at etablere 2 overkørsler ved Skadhaugevej 15, 7741 Frøstrup.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §47.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 17. september 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

____________________________________________________________________ 

17. august 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16 og 17 til etablering af rørledning ved Gl. Aalborgvej, 7741 Frøstrup.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16 og 17.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 14. september 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

____________________________________________________________________ 

07. august 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16 og 17 til forlængelse af rørledning ved Gl. Feggesundvej, 7742 Vesløs.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16 og 17.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 04. september 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link till VVM-Afgørelse

____________________________________________________________________ 

06. august 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 17 og 47 til forlængelse af overkørsel i forbindelse med stiprojekt langs Østerild Byvej.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 17 og 47.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 03. september 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM afgørelse

____________________________________________________________________ 

17. juli 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens §
3 til omlægning af vandløbet Skiveren Nord i forbindelse med realisering af vådområdeprojektet Skiveren.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §
 3, da vandløbet Skiveren Nord er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted, senest d. 14. august 2018 kl. 12.

Link til tilladelse

Link til VVM-afgørelse

 ____________________________________________________________________

13. juli 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16 og 17 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af platform over Hvidbjerg Å ved matr.nr.18e og matr.nr. 70s, Morup Møllevej, Bedsted.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §16 og 17, samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Hvidbjerg Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 10. august 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM afgørelse

____________________________________________________________________ 

06. Juli 2018

Høring: Projektforslag, etablering af rørledning på matr. 16n og 17n, Gl. Feggesundvej, Vesløs.

Projektet har til formål at forbedre muligheden for afgræsning af matr. 16n og 17n.

Der udledes i dag drænvand fra et større opland ved Vesløs Mark til matr. 17n.  I perioder medvirker dette til, at arealerne ikke kan afgræsses. Projektforslaget vil betyde, at vandet i stedet vil blive ledt videre ned i eksisterende grøft i Arup Vejle.

Projektet fremlægges i offentlig høring i 4 uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest den 03. august 2018.

Link til projektforslag

Link til kortbilag

 ____________________________________________________________________

 02. juli 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1259 (fjernelse af dambrugsstem) i Sjørring Sø Kanal.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Sjørring Sø Kanal er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 30. juli 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM Afgørelse

Link til detailprojekt

 ____________________________________________________________________

14. maj 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1258 (udskiftning af røroverkørsel) i Førby Å.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Førby Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening

Link til detailprojekt
____________________________________________________________________

14. maj 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1276 (rørlagt strækning) i Isholm Landgrøft.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Isholm Landgrøft er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening

Link til detailprojekt

____________________________________________________________________
14. maj 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1272 (kraftigt stryg ved nedlagt indløb til tidligere dambrug) i Sundby Å.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Sundby Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening

Link til detailprojekt
____________________________________________________________________
14. maj 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1275 (kraftigt stryg ved nedlagt indløb til tidligere dambrug) i Sundby Å.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Sundby Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening

Link til detailprojekt
____________________________________________________________________
14. maj 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af rørlægning AAL-1179 i Vallensbæk, matr. 10a, Heltborg By, Heltborg.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Vallensbæk er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening

Link til detailprojekt
____________________________________________________________________
14. maj 2018

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1197 (tre betonstem) i Visby Å, matr.31e og 3i, Grurup By, Grurup.

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Visby Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening

Link til detailprojekt


____________________________________________________________________  

12. april 2018

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af ødelagt betonbro med rørbro i Snedsted å, matr. 5a, Hørsted By, Hørsted

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Snedsted Å er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 10. maj 2018 kl. 12.00

Link til Tilladelse

Link til VVM-afgørelse og Bilag

____________________________________________________________________ 

 11. april 2018

Godkendelse efter vandløbsloven til delvis fritlægning af rørlagt vandløb, Møllekær Bæk, matr. 6bq, Dover By, Ydby

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering.

Offentliggørelse 11. april 2018. Klagefrist 9. maj 2018.

Link til afgørelse

____________________________________________________________________

11. april 2018

Tilladelse efter vandløbsloven til fritlægning af rørlagt grøft, matr. 7gu, Snedsted By, Snedsted

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering.

Offentliggørelse 11. april 2018. Klagefrist 9. maj 2018.

Link til Tilladelse

Link til VVM-screening og VVM-anmeldelse

____________________________________________________________________ 

10. april 2018

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til grøftelukninger og genslyngning samt genslyngning af vandløb matr. nr. 1c Sårup By, Ræhr samt 1a Hansted By, Hansted

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering. Tilladelsen gives i forbindelse med EU-naturprojekt LIFE REDCOHA.

Offentliggørelse 10. april 2018. Klagefrist 8. maj 2018.

Link til tilladelse

____________________________________________________________________ 

Tilladelse efter vandløbsloven til grøftelukninger på matr. nr. 1a Snejstrup By, Jannerup

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Tilladelsen gives i forbindelse med EU-naturprojekt LIFE REDCOHA.

Offentliggørelse 10. april 2018. Klagefrist 8. maj 2018

Link til tilladelse

____________________________________________________________________ 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse til grøftelukninger samt genslyngning af vandløb på matr. nr. 9 og 30a ØrumKlitter, Ørum samt matr. nr. 17 Lodbjerg Klitter, Lodbjerg

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering. Tilladelsen gives i forbindelse med EU-naturprojekt LIFE REDCOHA.

Offentliggørelse 10. april 2018. Klagefrist 8. maj 2018.

Link til tilladelse

____________________________________________________________________

3. april 2018

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kreaturovergang i vandløbet Skiveren Nord, matr. 5f og 6v, Hov By, Sennels

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Tilladelsen omhandler etablering af ny kreaturovergang i kommunevandløbet Skiveren Nord i forbindelse med afgræsning af naturarealer i RigKilde LIFE projekt.

Offentliggørelse 3. april 2018. Klagefrist 1. maj 2018.

Link til tilladelse

Link til VVM-afgørelse

_____________________________________________________________________

26. marts 2018

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kreaturpassage i grøft, matr. 43, Vesløs By, Vesløs

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Tilladelsen omhandler etablering af ny kreaturpassage/overgang i grøft i forbindelse med afgræsning af naturarealer i Vejlerne.

Offentliggørelse den 26. marts. Klagefrist den 23. april 2018.

Link til tilladelse

Link til VVM-afgørelse

                                                                                                                        

 

15. marts 2018

Høring: Forslag til fjernelse af spærringer i Sundby Å og Isholm Landgrøft ved oprensning, udlægning af gydegrus og skjulesten, samt fjernelse af betonstem og rørlægning, indsats AAL-1272, AAL-1275 og AAL-1276.

Projekterne har til formål at fjerne spærringer i Sundby Å (AAL-1272 og AAL-1275) og Isholm Landgrøft (AAL-1276). Spærringerne er omfattet af vandområdeplanerne.

Projekterne indebærer fjernelse af eksisterende betonkonstruktion (betonstem), udlægning af sikringssten og gydegrus, samt fjernelse og udskiftning af eksisterende rørlagt vandløb.

Projektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest den 10. maj 2018.

Link til projektbeskrivelser på indsats AAL-1272 og AAL-1275 i Sundby Å samt AAL-1276 i Isholm Landgrøft

_______________________________________________________________________ 

2. marts 2018

Høring i forbindelse med lukning af grøfter/genslyngning under Naturstyrelsens projekt LIFE REDCOHA's aktion C2

Projektbeskrivelse: Naturstyrelsen Thy er med i EU-naturprojektet LIFE REDCOHA, der skal hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000-områder langs hele Jyllands Vestkyst samt være med til at gennemføre Natura 2000 plejeplanerne. Der er flere delaktioner i projektet bl.a. en til forbedring af hydrologien, hvilken denne er en del af. I denne forbindelse har Naturstyrelsen Thy identificeret områder inden for projektafgrænsningen, hvor der er grundlag for at forbedre de hydrologiske forhold via bl.a. genslyngninger af vandløb samt grøftelukninger.

Flere af grøfterne i projektet kræver ikke tilladelse efter vandløbsloven. Thisted Kommune har dog vurderet, at følgende delstrækninger i projektet kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Da der er tale om et reguleringsprojekt, skal selve projektet i fire ugers høring. Strækningerne kan ses i nedenstående link.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest d. 30 marts. 2018.

Delstrækninger i projektet

_______________________________________________________________________

23. februar 2018

Høring: Visby Å. Forslag til fjernelse af spærring AAL-1197, Visby Å, ved fjernelse af tre betonstem, samt stabilisering af vandløb ved udlægning af gydegrus, skjulesten og sikringssten.

Projektet har til formål at fjerne en spærring i Visby Å. Spærringen er omfattet af vandområdeplanerne.

Projektet indebærer fjernelse af eksisterende betonkonstruktioner (betonstem), samt udlægning af sikringssten og gydegrus over en strækning på ca. 80 meter.

Projektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest den 20. april 2018.

Link til forundersøgelse og detailprojekt

_______________________________________________________________________ 

23. februar 2018

Høring: Førby Å. Forslag til fjernelse af spærring AAL-1258, Førby Å, ved udskiftning af eksisterende rørunderføring Ø60 med en Ø100, samt udlægning af gydegrus.

 

Projektet har til formål at fjerne en spærring i Førby Å. Spærringen er omfattet af vandområdeplanerne.

Projektet indebærer omlægning af den 7 m lange rørlægning under grusvejen, hvor det eksisterende Ø60 cm rør erstattes af en nyt Ø100 cm rør. Desuden hæves vandløbsbunden på en ca. 100 m lang strækning nedstrøms røret ved at bygge op med gydegrus og variationsskabende sten.

Projektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk, senest den 20. april 2018.

Link til forundersøgelse og detailprojekt.

_______________________________________________________________________ 

19. februar 2018

Høring: Vådområdeprojekt Skiveren Nord. Forslag til genslyngning af vandløbet Skiveren Nord, sløjfning af dræn mv.

Projektet har til formål at mindske udledningen af fosfor til Lønnerup fjord.

Projektet indebærer bl.a. at vandløbet Skiveren Nord genslynges, dræn og rørledninger i projektområdet sløjfes, og der etableres en ny grøft ved Brusgaard Pumpelag.

Projektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik og Erhverv, teknisk@thisted.dk senest den 16. april 2018

Teknisk forundersøgelse

_______________________________________________________________________

 

 

14. februar 2018

Tilladelse efter vandløbsloven til ændring af afvandingen i området omkring Villerslev Mose, Matr. nr. 1h, 2b, 2f, 9i og 46a, Villerslev By, Villerslev, samt 6p, 7g og 18f Hassing By, Hassing, i forbindelse med naturgenopretningsprojekt.

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 6, 17 og 21, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Tilladelsen omhandler ændring i dræn, samt etablering af bassiner og overrislingsområder i forbindelse med naturgenopretningsprojekt ved Villerslev Mose.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 14. marts 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til projektbeskrivelse

Link til Kortbilag

Link til VVM-afgørelse, samt VVM-screening og anmelderskema

 

_______________________________________________________________________

5. februar 2018

Tilladelse til vandløbsregulering/etablering af ny grøft ved matr. nr. 4he Refs By, Hurup samt 4m Refs By, Hurup.

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens paragraf 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Grøften etableres på baggrund af en nyligt etableret cykelsti, som forårsager problemer med overfladevand hos lodsejer.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 5. marts 2018 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til bilag 1: Projektbeskrivelse

_______________________________________________________________________

 

17. januar 2018

Høring: Naturgenopretningsprojekt, Villerslev Mose. Forslag til omlægning af drænrør.

Formål med projektet er at forbedre kvaliteten af dræn- og overfladevand, som afledes til Villerslev Mose – samt hermed på sigt at forbedre vandkvaliteten i Villerslev mose.

Projektforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode og 4 ugers klageperiode. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@teknisk.dk, senest den 14. februar kl. 12.00.

Link til Forundersøgelse af naturgenopretningsprojekt

Link til tillægsnotat

 

_______________________________________________________________________ 

17. januar 2018

Tilladelse efter vandløbsloven til delvis rørlægning af to grøfter, Bromøllevej 1, 7700 Thisted.

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens §§ 16 og 17

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 14 februar 2018 kl. 12.00.

Link til Tilladelse

Link til VVM-afgørelse

Link til VVM-anmeldelse

Link til ansøgers kortbilag

_______________________________________________________________________ 

8. januar 2018

Tilladelse efter vandløbsloven til rørlægning af grøft, Ydbyvej 103, 7760 Hurup

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens §§ 16 og 17.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 5. februar 2018 kl. 12.00.

Link til Tilladelse

_______________________________________________________________________

4. januar 2018

Høring: Genåbning af Møllekær Bæk, sidetilløb til Dover Mølle Å

Projektet har til formål at fjerne ca. 250 meter rørlagt vandløb i området omkring Møllekær, matr. 6bq, Dover By, Ydby. Vandløbet er beliggende nordvest for Doverodde.

Genåbning af Møllekær Bæk forventes at skabe forbedrede levevilkår for fisk og smådyr.

 

Projektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest den 2. marts 2018 kl. 12.00.

Link til kort, eksisterende forhold

Link til oversigtskort -projekt

Link til historisk kort

_______________________________________________________________________