Aktuelle tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

Her kan du ses aktuelle tilladelser efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

 22. august 2017

Tilladelse efter vandløbsloven til rørlægning af grøft, Kystvejen 82, 7755 Bedsted

Tilladelsen er truffet efter vandløbslovens §§ 16 og 17.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 19. september 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-afgørelse

Link til VVM-screeningsbilag

Link til VVM-anmelderskema
_______________________________________________________________________

15. august 2017

Tilladelse ift. Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med etablering af stem ved Hansted Mølleå, Hanstholm

Tilladelsen er truffet i forhold til Vandløbslovens §§ 16 og 17, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet Hansted Mølleå samt tilløb/klitlavning er registreret som beskyttet vandløb.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 12. september 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

_______________________________________________________________________

30. juni 2017

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til underboring og gravet kabel rende til krydsning af vandløb samt mindre grøfter langs strækningen Station Frøstrup og Station Klim Fjordholme

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven §§ 17 og 47 samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af vandløb vha. styret underboring/gravet kabelrende under etablering af 150 kV kabel.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 28 juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

________________________________________________________________________

29. juni 2017

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17, 37 og 47 til restaurering og omlægning af Bækken Thisted, etablering af dige med højvandslukke samt etablering, omlægning og afbrydelse af dræn og grøfter i forbindelse med Tingstrup Sø projektet.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til omlægning og restaurering af Bækken Thisted, samt etablering af dige med højvandslukke og nylægning, omlægning og afbrydning af dræn og grøfter i forbindelse med projekt "Tingstrup Sø". Tilladelsen er givet efter Vandløbslovens §§ 16, 17, 37 og 47 samt bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 28 juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til detailprojekt-rapport

Link til forundersøgelsesrapport

_________________________________________________________________________

26. juni 2017

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af brønde i forbindelse med cykelsti-projekt Hurup Thy - Vestervig

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af fem brønde samt tilkobling til eksisterende dræn/udløb. Tilladelsen er givet efter Vandløbsloven §§ 16 og 17, samt bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 30 juli 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM-screening


_________________________________________________________________________

26. juni 2017

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 16, 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1126 i Klitmøller Å, matr. 35ab, 35c, 35u og 35ø, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse efter §§ 16, 17 og 37 i Vandløbsloven, samt § 3 i Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af en spærring og udlægning af grus og sten i Klitmøller Å, matr. 35ab, 35c, 35u og 35ø, Klitmøller Huse, V. Vandet. Spærring AAL-1126 er med i Vandområdeplan 2015-2021.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 25. juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til Detailprojekt

Link til Forundersøgelse

___________________________________________________________________________

23. juni 2017

Tilladelse til restaurering i forbindelse med vandløbsprojekt Irup Bæk

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Irup Bæk.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring samt restaurering af vandløb

VVM-screening er sendt i høring på et tidligere tidspunkt.

Tilladelsen samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 21. juli 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse

___________________________________________________________________________

15. maj 2017

Tilladelse til krydsning af vandløb, Bjålumvej 40

I forbindelse med etablering af Jordvarmeanlæg på Bjålumvej 40, 7741 Frøstrup, skal en ledning krydse et lille vandløb/grøft.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af vandløbet efter Vandløbslovens §§ 16, 17 til krydsning af vandløbet.

Tilladelsen og dertilhørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted, senest d. 12. juni 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM

___________________________________________________________________________

11. maj 2017

Tilladelse til etablering af tre brinksikringer ved vandløb i Ådalen

I forbindelse med et sti-projekt i Ådalen, Hurup, ønskes der etableret tre brinksikringer i vandløbet.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter efter Vandløbslovens §§ 16, 17 til etablering af brinksikring tre steder.

Tilladelsen og dertilhørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted, senest d. 8. juni 2017 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM

___________________________________________________________________________

5. maj 2017

Tilladelse til fjernelse af spærring i Klitmøller Å, spærring AAL-1129.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i i  Klitmøller Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1129 (Ålestemmet) ved etablering af omløbsstryg og udlægning af stenmaterialer.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 2. juni 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-afgørelse og tilhørende bilag

Link til detailprojekt

Link til detailprojektets bilag

Link til forundersøgelse AAL-1129

___________________________________________________________________________

5. maj 2017

Tilladelse til restaurering af en 2675 meter lang strækning i Klitmøller Å (ref. 600)

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i i  Klitmøller Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af en 2675 meter lang strækning (Ref. 600) i Klitmøller Å.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 2. juni 2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-afgørelse og tilhørende bilag

Link til detailprojekt

Link til detailprojektets bilag

Link til forundersøgelse Ref. 600

___________________________________________________________________________

 

28. april 2017

Tilladelse til fjernelse af spærring i Klitmøller Å, spærring AAL-1128

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i i  Klitmøller Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1128 (resterne af det gamle møllestem).

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 26 maj  2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-afgørelse og tilhørende bilag

Link til detailprojekt

Link til detailprojektets bilag 1-20

Link til forundersøgelse

___________________________________________________________________________

27. april 2017

Tilladelse til restaurering af Dover Mølle å -fjernelse af rørlægning (AAL-1193)

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage i Dover Mølle Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Dover Mølle Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, til genåbning af rørlagt strækning.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 26 maj  2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til Detailprojekt, rørlægning AAL-1193 og restaurering Ref. 466

__________________________________________________________________________

27. april 2017

Tilladelse til restaurering af Dover Mølle å og Vashøj Bæk (ref. 466)

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Vashøj Bæk og Dover Mølle Å.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, til udlægning af sten og grus i Dover Mølle Å og Vashøj Bæk, samt udskiftning af to rørbroer i Vashøj Bæk.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 26 maj  2017 kl. 12.00.

Link til tilladelse og dispensation 

Link til VVM-screening og tilhørende bilag

Link til Detailprojekt, rørlægning AAL-1193 og restaurering Ref. 466

__________________________________________________________________________

27. april 2017

Høring af restaureringsprojekt ved Klitmøller Å, spærring AAL-1126

Projektet har til formål at fjerne en spærring (AAL-1126) ved det nedlagte dambrug.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandområdeplanerne at skabe fri passage i Klitmøller Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr.

Atkins har udarbejdet detailprojekt i forbindelse med realisering af projektet.

Orbicon udarbejdede i 2015 en forundersøgelse af eventuel  fjernelse af spærringen i Klitmøller Å.

Detailprojektet fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest den 23. juni 2017.

Detailprojekt udarbejdet at Atkins, 2017

Forundersøgelse (udarbejdet af Orbicon), spærring AAL-1126, Klitmøller Å
__________________________________________________________________________ 

9. februar 2017

Tilladelse til retablering af understøttelse ved privat overkørsel i Sjørring Sø Kanal

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens §§ 16, 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, til retablering af understøttelse ved privat overkørsel.

Tilladelsen samt dispensationen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 9. marts 2017.

Tilladelse

VVM-screening

__________________________________________________________________________

31. januar 2017

Høring af Tingstrup Sø -Vandløbsrestaurering af Bækken Thisted
Restaureringsforslag -resumé

Mål og formål
Restaureringen af Bækken Thisted indgår som en del af vådområdeprojektet Tingstrup Sø. Projektet har til formål at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Det meste af vandløbet er målsat God Økologisk Tilstand i Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbets fysiske forhold forventes at blive forbedret som følge af projektet.

Forundersøgelse
Der blev i 2014 udarbejdet en forundersøgelse på vådområdeprojektet. Rapporten blev udarbejdet af Niras. Rapporten er kan ses nederst på siden. Omlægning/restaurering af Bækken Thisted indgår i forundersøgelsen.

Afvandingsmæssige Konsekvenser
De afvandingsmæssige konsekvenser ved restaurering fremgår af forundersøgelsen. Bilag 3 og 4 i rapporten viser hhv. de eksisterende forhold ved vinter og sommervandføring. Bilag 7 og 8 viser afvandingssituationen efter omlægning/restaurering af vandløbet. Der vil ikke være ændringer i de afvandingsmæssige forhold udenfor projektområdet, hverken op eller nedstrøms.

Vandløbets skikkelse
Bækken Thisted er et offentligt vandløb. I henhold til gældende vandløbsregulativ har vandløbet en bundbredde på 0,8-1,0 meter. I praksis har vandløbet dog flere steder en bundbredde på 2- 2,5 meter.
Den nye vandløbstrækning vil blive anlagt med en gennemsnitlig bundbredde på 0,5 meter, varierende op til 1,5 meter på strygene. Vandløbet vil i gennemsnit ligge 30 cm under terræn og anlægges med anlæg 1,7 på siderne. (Se endvidere forundersøgelsen afsnit 3.1)

Projektbeskrivelse
Projektet omfatter forlægning og genslyngning af Bækken på en 1500 meter lang strækning. Der udlægges en række mindre stryg af ca. 10 meters længde. i alt 100m3. Der ud over udlægges der ca. 15 m3 skjulesten. Det eksisterende vandløbsprofil fyldes op. Eksisterende overkørsel fjernes og dræn i projektområdet afbrydes ved ådalsskrænten. Der etableres et nyt afløb fra den nye Tingstrup sø. Forundersøgelsens bilag 10. viser de projekterede tiltag.
Der etableres et nyt bygværk/spjæld og ny dæmning nordvest for Over Engen. (se afsnit 3.4 i forundersøgelse).

Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden juli 2017- oktober 2017.

Anlægsudgifter
Genslyngning af vandløbet, udlægning af gydegrus mv. er anslået til 233.000 kr. Det samlede budget for projektet fremgår på side 40. i forundersøgelsen.

Forundersøgelses-rapporten fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 29. marts 2017. 

Forundersøgelse af Vådområdeprojekt "Tingstrup Sø"

__________________________________________________________________________

 6. december 2016

Høring af restaureringsprojekt i Gisselbæk, ref. 524.

Projektet har til formål at restaurere en 1151 meter lang strækning af Gisselbæk. Strækningen er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Gisselbæk.

Thisted kommune udarbejdede i 2016 en forundersøgelse af en eventuel restaureringsindsats.

Forundersøgelses-rapporten fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 1. februar 2017.

Forundersøgelse af restaureringsindsats i Gisselbæk, ref. 524.

Bilag til forundersøgelse af restaureringsindsats i Gisselbæk, ref. 524.

__________________________________________________________________________ 

19. oktober 2016

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 17 og 47 til underboring og gravet kabel rende af EL-kabel i vandløb og mindre grøfter langs strækningen station Bedsted og station Nors

Der skal etableres et kabelanlæg på 150 kV fra Station Bedsted til Station Nors. I Forbindelse med projektet krydses en række vandløb samt mindre grøfter. Denne tilladelse gælder således kun krydsning af de ansøgte vandløb og grøfter.

Tilladelsen samt dispensationen har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 17. november 2016 kl. 12.00

Link til tilladelse

Link til VVM-redegørelse lavet af Naturstyrelsen

__________________________________________________________________________

12. august 2016

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af spærring AAL-1126 i Klitmøller Å, matr. 35ø, 32ak, 35bl og 35c, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse efter §§ 17 og 37 i Vandløbsloven, samt § 3 i Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af en spærring og udlægning af grus og sten i Klitmøller Å, matr. 35ø, 32ak, 35bl og 35c, Klitmøller Huse, V. Vandet. Spærring AAL-1126 er med i Vandområdeplan 2015-2021.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest d. 12. september 2016 kl. 12.00.

Link til tilladelse

Link til VVM-screening og Forundersøgelse vedr. fjernelse af spærring AAL-1126

____________________________________________________________________________ 

10. juni 2016

Tilladelse efter vandløbslovens §§ 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af stemmeværk ved Koustrup Mølle dambrug, i Koustrup/Hørsted å, matr. 2a, 2d og 2f, jestrup By, Sønderhå og 15bf, Hørdum By Hørdum.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens1 §§ 17 og 37 til nedlæggelse af stemmeværk ved Koustrup Mølle Dambrug. Stemmeværket fjernes og vandløbet genetableres. Derudover udlægges der gydegrus og skjulesten på en strækning af 750 meter. Der er tale om indsats AAL-1306 der er med i vandplan 2009-2015.

Ydermere dispenseres der fra Naturbeskyttelseslovens § 3 efter Naturbeskyttelseslovens § 65 til at gennemføre projektet.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening, samt dispensation har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 8. juli 2016 kl 15.00.

 

Link til tilladelse, dispensation og VVM-screening

____________________________________________________________________________ 

9. juni 2016

Offentliggørelse af dispensationer fra naturbeskyttelses lovens §§ 3 og 16 samt tilladelser efter vandløbsloven og okkerloven til at gennemføre vådområdeprojekt Flade Sø.

Det overordnede formål med projektet er at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden og samtidig genskabe og gerne øge naturindholdet i Flade Sø. Projektet er en del af den statslige vådområdeindsats.

Dispensationerne og tilladelserne har en klagefrist på 4 uger og der kan læses mere om klageregler de i respektive afgørelser.

Ansøgning om dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven og okkerloven

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3

Tilladelse efter vandløbsloven og okkerloven

VVM screening, bilag A

VVM screening, afgørelse

DTU- Aqua-vurdering

Forundersøgelse Flade Sø

Skitse af tærskel med stryg

Supplerende botanisk notat

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 16

Overgang til kanoer

____________________________________________________________________________

2. juni 2016

Tilladelse til forlængelse af eksisterende rørlægning/dræn i forbindelse med etablering af cykelsti langs Silstrupvej på matr. nr. 17a, Tilsted By, Tilsted

I forbindelse med etableringen af en cykelsti langs Silstrupvej, krydser cykelstien en mindre rørlægning med Ø 250. Denne rørlægning skal forlænges med 2-3 meter, for at cykelstien kan anlægges.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af røret.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 30. juni 2016 kl 15.00.

Tilladelse til forlængelse af rørlægning

VVM-screening

Oversigtskort over projektet

_____________________________________________________________________________

 

23. maj 2016

Tilladelse til etablering af rørbro over Bredkær Rende, Nr. Vorupør, ifm etablering af nyt boligområde. Matr. 32cq og 32bæ, Vorupør By, Hundborg.

I forbindelse med etablering af nyt boligområde "Boligområde Vesterhavsgade, Vorupør" er det nødvendigt at lave en røroverkørsel over Bredkær Rende. Røroverkørslen bliver et ø600 rør med en længde på 15 m.

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse til røroverkørslen.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 20. juni 2016.

Tilladelse og VVM-screening.

_____________________________________________________________________________ 

4. maj 2016

Tilladelse til forlængelse af eksisterende rørlægning/dræn i forbindelse med etablering af cykelsti på matr. nr. 2l, Randrup By, Vestervig

I forbindelse med etablering af cykelsti mellem Vestervig og Hurup, skal cykelstien krydse en mindre grøft/vandløb. For at dette kan lade sig gøre, skal den eksisterende rørlægning forlænges med ca. 14.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af rørlægningen.

BEMÆRK: Der er fejl i adressen i tilladelsen, og der er således ikke tale om Bredgade 257. Matrikel nummer er dog korrekt. 

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 1. juni 2016.

Tilladelse til forlængelse af rørlægning

VVM-screening

Oversigtskort over projektet

_____________________________________________________________________________

3. maj 2016

Høring: Vådområdeprojekt Flade Sø

I forbindelse med Thisted Kommunes myndighedsbehandling ift. Naturbeskyttelseslovens § 3 er der en 2 ugers høringsperiode.

Høringsfristen udløber 18. maj 2016.

Tekniske anlægs påvirkning af § 3 natur

Kort over tekniske anlæg

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Forundersøgelsesrapport

VVM.screeningsskema bilag A

______________________________________________________________________________

2. maj 2016

Tilladelse og lovliggørelse til udskiftning af eksisterende rørunderføring ved Gl. Aalborgvej, Skodskær Bæk

På grund af fare for nedskridning af vejen, har det været nødvendig at sikre vejkassen ved Gl. Aalborg. Der er i denne forbindelse givet tilladelse til at udskifte det eksisterende rør (Ø300) med et lidt større rør (Ø500).

Thisted kommune meddeler hermed tilladelse til udskiftning af det eksisterende rør.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@teknisk.dk, senest d. 30. maj 2016.

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udskiftning af rørunderføring, Gl. Aaborgvej

VVM-screening

_____________________________________________________________________________

28. april 2016

Tilladelse til forlængelse af to rørlægninger med 15 meter i forbindelse med etablering af cykelsti på matr. nr. 4he, Refs By, Hurup samt 11f, Vestervig By, Vestervig

I forbindelse med etablering af cykelsti mellem Vestervig og Hurup, skal cykelstien krydse to mindre grøfter/vandløb. For at dette kan lade sig gøre, skal eksisterende rørlægninger forlænges med ca. 15 meter begge steder.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af de to rørlægninger.

Tilladelsen og dertil hørende VVM-screening har en klagefrist på fire uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning teknisk@thisted.dk, senest d. 26. maj 2016.

Tilladelse til forlængelse af rørlægning ved matr. nr. 4he, Refs By, Hurup

Tilladelse til forlængelse af rørlægning ved matr. nr. 11f, Vestervig By, Vestervig

VVM-screening

Oversigtskort over det samlede projekt

_____________________________________________________________________________

8. april 2016

 
Høring af restaureringsprojekter ved Klitmøller Å


Projektet har til formål fjerne tre spærringer (AAL-1126, AAL-1128, AAL-1129), samt restaurere en 2675 meter lang strækning (Ref. 600) i Klitmøller Å.

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe fri passage i Klitmøller Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr.

Orbicon udarbejdede i 2015 en forundersøgelse af en eventuel restaurering-indsats, samt fjernelse af spærringer i Klitmøller Å-systemet.

Forundersøgelses-rapporterne fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 10. juni 2016. Obs. Frist er 16. januar 2017 i supplerende høring.

Forundersøgelse, Spærring AAL-1126, Klitmøller Å (spærring ved nedlagt dambrug)

Forundersøgelse, Spærring AAL-1128, Klitmøller Å (gammelt møllestem ved Vestermøllevej)

Forundersøgelse, Spærring AAL-1129, Klitmøller Å (Åle-stem)

Forundersøgelse, restaureringsindsats Ref. 600, Klitmøller Å

_______________________________________________________________________________ 

6. april 2016

Høring af restaureringsprojekter ved Dover Mølle Å og Vashøj Bæk

Projektet har til formål at fritlægge en rørlægning (AAL-1193), samt restaurere Dover Mølle Å og Vashøj Bæk (Ref. 466).

Thisted Kommune ønsker jf. indsatskravene i vandplanerne at skabe fri passage i Dover Mølle Å, samt skabe forbedrede levevilkår for både fisk og smådyr i Dover Mølle Å samt Vashøj Bæk.

Orbicon udarbejdede i 2013 en forundersøgelse af en eventuel fritlægning af den rørlagte del af Dover Mølle Å (AAL-1193), samt en restaureringsindsats i Dover Mølle Å og Vashøj Bæk (Ref. 466).

Forundersøgelses-rapporterne fremlægges i offentlig høring i otte uger. Bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Forvaltning, teknisk@thisted.dk, senest 1. juni 2016.

 

Forundersøgelse, rørlægning, AAL-1193, Dover Mølle Å

Forundersøgelse, restaureringsindsats Ref. 466, Dover Mølle Å og Vashøj Bæk

_______________________________________________________________________________

5. april 2016

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere en gangbro gennem beskyttet mose samt etablere en primitiv parkeringsplads på eng på hhv. matr.nr. 57a V. Vandet By, V. Vandet og 57b V. Vandet By, V. Vandet

Thisted kommune meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Klagefristen er 3. maj 2016. Klagevejledning fremgår af afgørelsen herunder.

Dispensation NBL - Vandet Sø,  side 1 - 6
Kortbilag dispensation, side 7 - 11

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at bekæmpe rynket rose i området ved Vangså

Thisted Kommune meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Klagefristen er 26. maj 2016. Klagevejledning fremgår af afgørelsen herunder.

Dispensation NBL § 3 - Vangså

Ansøgning om disp. fra NBL § 3

Natura 2000 vurdering - Vangså

_______________________________________________________________________________

12. februar 2016

Høring: Midtstrømslinje i Vandet Sø.

Thisted kommune er som vandløbsmyndighed blevet anmodet om at lave en afgørelse efter Fiskerilovens § 53 stk. 1 og 2 med hensyn til placeringen af midtstrøms-linjen i Vandet Sø.

-Se høringsmaterialet her.

Høringsfrist er d. 6. maj 2016.