Vilde katte

Hvis du har problemer med herreløse katte, kan du kontakte Thisted Kommunes tekniske forvaltning og låne udstyr til at indfange kattene med.
Kommunen foretager ikke indfangning af herreløse katte. Hvis du har problemer med herreløse katte, kan du kontakte Teknisk Forvaltning, Natur- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2221.
Her kan du evt. låne fælder til indfangning, hvis følgende retningslinjer er overholdt:

Lån af kattefælder ved kommunen kan kun foretages af den ansvarlige for det pågældende område, ejer eller f.eks. vicevært.

Låner betaler alle omkostninger i forbindelse med indfangningen, herunder annoncering forud for indfangningen og evt. aflivning.

Så snart katten er indfanget, kontrolleres det om katten bærer halsbånd, øretatovering, chip eller lignende. Hvis dette er tilfældet, slippes katten straks løs. Bærer katten ikke halsbånd bringes den straks til kontrol af dyrlæge og herefter evt. aflivning.

Katten skal sidde kortest mulig tid i fælden, og maksimalt 3 timer inkl. kørsel.

Aflivning må kun foretages af en dyrlæge.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk