Rotter

Rotter og mus kan komme ind i boliger gennem små huller. Begge dyr kan bære smitte med sig og bør derfor bekæmpes.

Rottebekæmpelse

Betaling for rottebekæmpelse sker ved opkrævning af 0,035 promille af ejendomsværdien for den enkelte ejendom.

Opkrævningen foretages sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner, særligt hvis de ikke opdages i tide.

Rotten fører desuden en masse forskellige sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende f. eks. salmonella. Derfor skal de bekæmpes. Deres gnaven i f.eks. el-ledninger kan forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Læs kommunens handleplan for bekæmpelse af rotter

Læs kommunens handleplan for bekæmpelse af rotter 2019-2022

Henvend dig til din kommune ved enhver mistanke om rotter!
Det er gratis!
Det er din pligt at anmelde rotter!

Anmeldelse af rotter 

Anmeldelse af rotter skal ske digitalt, f.eks. ved at bruge selvbetjeningsløsningen i den orange kasse på denne side. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på internettet, kan du henvende dig til Borgerservice- og Ydelser, Asylgade 30, 7700  Thisted eller på telefon: 99 17 17 17.

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt. I landzone bliver alle ejendomme automatisk besøgt hvert andet år af kommunens bekæmpelsesfirma. I byområder vil der blive foretaget besøg efter anmeldelse.

Mistanke om rotter

Har du mistanke om, at der kan være rotter i eller nær din bolig ? Så vær opmærksom på de fire tegn på rotter:

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald. Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmpelse afgøre, hvem der er på færde. Se Miljøstyrelsens 10 staldtips til at undgå rotter herunder.

Sådan undgår du rotter - 10 staldtips fra Naturstyrelsen

 

Ryd gemmesteder
1. Brædder fjernes eller klodses op.
2. Jordbunker langs ydermure fjernes.
3. Tagplader fjernes eller klodses op.
4. Vegetation holdes en meter væk fra bygningen.

Luk smuthuller
5. Huller i sokler og murværk repareres med net og beton.
6. Døre og porte skal slutte tæt og skal altid holdes lukket.
7. Rørgennemføringer tætnes med net og beton.
8. Udmugningsanlæg sikres med en plade ved åbningen.

Fjern foder
9. Spildt foder fejes altid op.
10. Foder må ikke ligge frit tilgængeligt.

En ren og vedligeholdt ejendom er din bedste sikring mod rotteskader.

Gift slår rotter ihjel, men rotterne kan leve flere dage med gift i kroppen inden de dør. I den tid kan de trænge ind i bygninger, sprede smitte, ødelægge inventar og æde foder.

Derfor er det vigtigt at fjerne gemmesteder, lukke smuthuller og holde fodret uden for rotters rækkevidde.

Selvbetjening

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk