Mosegrise og muldvarper

Det er Thisted Kommunes tekniske forvaltning, som bekæmper mosegrise og muldvarper. Dog skal du selv anmelde eventuelle angreb, og bekæmpelsen sker for grundejerens regning.

Muldvarper og mosegrise
Bekæmpelse af muldvarper og mosegrise foretages ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 9917 2221. Bekæmpelsen sker for grundejerens regning.
Takster for bekæmpelse af muldvarper og mosegrise:
Parcelhusgrunde indtil 1200 m2 (pr. anmeldelse) 1380,00 kr (2018).
Landbrug, gartneri og andre areal store ejendomme over 1200 m2, 922,00 kr. pr. time inkl. kørsel og gift (2018).


Muldvarper
Muldvarpen betragtes i et vist omfang som et gavndyr i skoven, hvor dens gange skaber luft til vegetationens rødder.
Muldvarpe hører, ligesom pindsvinet og spidsmusen, til insektæderne, og den lever hovedsageligt af regnorme og insektlarver.

Muldvarpe forvolder primært skade gennem deres graveaktiviteter. Overfladiske gange i landbrugsafgrøder kan ødelægge planterne, og mange muldvarpeskud kan forringe græsning og grønthøstning til ensilage, ligesom skuddene kan forvolde skade på landbrugsmaskiner mv.

Også i den velanlagte græsplæne er resultatet af muldvarpens arbejde til stor irritation. Dens muldskud er regelmæssige og hvælvede - sommetider med et hul i selve skuddet, som afslører, at dyret har været på jagt på jordoverfladen.
Muldvarpen bekæmpes med størst udbytte i perioderne april-juni og oktober-december. Her er territorierne forholdsvis stationære, og man undgår en alt for hurtig indvandring af nye individer*.

Mosegrise
Mosegrisen kaldes af og til for vandrotte eller jordrotte, men er ikke en rotte. Den hører ligesom markmusen til studsmusene.
Mosegrisen tilbringer i lighed med muldvarpen en stor del af sit liv under jordens overflade, og det kan være svært at se forskel på de to arters gravevirksomhed, da begge laver gangsystemer og kan skyde jorden op som muldskud. Er der i sommerhalvåret mange åbne huller mellem skuddene, kan man regne med, at det drejer sig om mosegrise. Mosegrisens huller kan variere en del i størrelse, men de er oftest 5-8 cm i diameter.
Mosegrisen er planteæder. Gnav på planter og deres rødder i forbindelse med gangsystemerne afslører derfor med sikkerhed, at det drejer sig om mosegrise. De alvorligste skader sker ved, at den gnaver rødderne af buske og træer.

*Det er en betingelse for bekæmpelsen at jordtemperaturen er minimum 8oC.