Kæmpebjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en smuk plante, der skal nydes på afstand, da plantens saft kan give alvorlige skader på ubeskyttet hud.

Planten sætter op til 50.000 frø, der er spiringsdygtige i op til 7 år. Planten bliver meget stor og den skygger anden vegetation væk. Kæmpe-bjørneklo er derfor uønsket i vores natur, og kommunalbestyrelsen har besluttet, at den skal bekæmpes i hele kommunen.  

Indsatsplan mod kæmpebjørneklo


Kæmpebjørneklo er ikke hjemmehørende i Danmark, men trives så godt, at den spreder sig til flere og flere arealer. Den ønskes bekæmpet, fordi planterne udgør en sundhedsmæssig trussel mod mennesker, der færdes på steder, hvor den vokser, og den ønskes bekæmpet, fordi den på grund af sin størrelse er i stand til at skygge mange mindre planter væk og derved fjerne levestedet for mange insekter og smådyr.    

Thisted Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Kravet til bekæmpelse er, at ingen planter må producere frø. Indsatsplanen gælder for alle grundejere i Thisted Kommune. Dette medfører, at det er den enkelte grundejer, der har forpligtelsen til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Se indsatsplanen i sin helhed  (åbner i et nyt vindue)

Registrering af kæmpebjørneklo


Alle offentlige og private arealer, hvor vi har viden om, at der vokser kæmpebjørneklo, er markeret på kort.

Se kort over områder med kæmpebjørneklo

Har du kendskab til kæmpebjørneklo, som ikke er markeret på kortet, har du spørgsmål eller brug for vejledning om bekæmpelse eller regler, må du meget gerne kontakte miljøafdelingen.

Kontakt miljøafdelingen 99172221

Bekæmpelse


I perioden fra 1. maj til 1. oktober har ejere af arealer, hvor der er konstateret kæmpebjørneklo, pligt til at besigtige deres arealer hver 4. uge og foretage bekæmpelse.

Observeres der ubekæmpet kæmpebjørneklo, kan der rettes henvendelse til mtc@thisted.dk (99 17 22 62) eller mly@thisted.dk (99 17 22 33). 

Valget af bekæmpelsesmetode afhænger meget af hvor mange planter, der skal bekæmpes. Kontakt altid kommunen inden du sprøjter på arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der gælder ofte særlige regler for arealanvendelsen for arealer, hvortil der er søgt om tilskud, det skal der også tages hensyn til, når der vælges bekæmpelsesmetode.

Enhver kontakt med saft fra bjørneklo medfører en reaktion i huden. Beskyt derfor altid øjnene med briller og huden med tøj, brug altid lange handsker og lange gummistøvler. Vælg redskabstyper der sikrer så lang en afstand til planterne som muligt. Anvend ikke buskrydder med snøre, da snøren får saften fra planterne til at sprøjte rundt.

I kommunens folder "Anvisning i praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo" kan du læse mere om forskellige bekæmpelsesmetoder, samt om behandling ved kontakt med bjørneklo.

Links:

Anvisning i praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Giftlinjen Bispebjerg Hospital 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk