Miljøscreening af Natura 2000-handleplaner

Thisted Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner der ligger indenfor Thisted Kommune. Natura 2000-handleplaner har været fremlagt 8 uger i offentlig høring, og Thisted Kommune har modtaget en række høringssvar fra diverse interesseorganisationer og offentlige institutioner.

I forbindelse med offentliggørelse af de endelige handleplaner, skal Thisted Kommune vurdere, om der skal foretages en strategisk miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

Thisted Kommune har foretaget en miljøscreening af handleplanerne og har på baggrund af det truffet afgørelse om, at der ikke er behov for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens vurdering, at handleplanernes mål og indsatser vil overordnet set medføre en positiv effekt på naturtyper og arter, som områderne er udpeget for.

Afgørelse om at kommunen ikke udarbejder miljøvurdering for handleplaner

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 16

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 23

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 24

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 25

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 26

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 27

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 28

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 43

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 44

Miljøscreening handleplan for Natura 2000omrde nr. 45