Miljøuheld

Hvad er et miljøuheld egentlig ?

Et miljøuheld er et uheld, der medfører forurening af eller som medfører en risiko for forurening af jord, vand eller luft.

Dette vil oftest være uheld, der medfører udslip af gylle, olie eller kemikalier, men kan også være uheld, der medfører luftforurening (brande, udslip af gasser mv.).

Hvad gør jeg....

....ved miljøuheld, der kræver en akut assistance, skal du:

 

  1. Bringe personer i umiddelbar livsfare ud af farezonen
  2. Ring 112
  3. Yde førstehjælp hvis der er behov for det

....ved mindre miljøuheld (udslip af farlige stoffer eller forurenende stoffer):  


Vagthavende indsatsleder kontaktes direkte på 112.

Forsøg selv at begrænse skaden ved f.eks. at tildække afløb eller ved at tilstoppe en grøft.

Ved miljøuheld, der meldes til 112, vil indsatsleder kontakte natur- og miljøafdelingen efterfølgende.

Thisted Kommune har ikke en miljøvagtordning, men uden for almindelig arbejdstid kan medarbejdere fra natur- og miljøafdelingen dog kontaktes, hvis indsatsleder vurderer, at det er nødvendigt.

Indsatslederen har altid ansvaret for afværgende foranstaltninger i akutfasen. Miljømedarbejderens evt. indsats i akutfasen aftales med indsatsleder.

Ved forureningssager, hvor kilden ikke kendes, kan natur- og miljøafdelingen kontaktes til hjælp med kildeopsporing. 

Indsatsleder orienterer natur- og miljøafdelingen, når akutindsatsen er afsluttet. Orienteringen kan ske både mundtlig og skriftlig.

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk