Tilladelser til både og badebroer

Tilladelse til opførelse af badebro, Amtoft.

Tilladelse efter Bekendtgørelse om Bade- og Bådebroer § 2, stk. 1, jf. Lov om Kystbeskyttelse § 16a, stk. 1, nr. 2 til opstilling af badebro ud for Furvej 26, 7742 Vesløs, matr. nr. 3n, Amtoft By, Arup.

Klagefrist den 27-04-2017.

Tilladelsen kan ses her

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk