Tilladelser til både og badebroer

Tilladelse til opførelse af badebro, Hovsør.

Tilladelse efter Bekendtgørelse om Bade- og Bådebroer § 2, stk. 1, jf. Lov om Kystbeskyttelse § 16a, stk. 1, nr. 2 til opstilling af badebro ud for Hovsørvej 16, 7700 Thisted, matr.nr. 16c Hovsør By, Østerild.

Klagefrist d. 29-09-2015

Tilladelsen kan ses her

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk