Badevandsprofiler

For alle badestande, hvor vandet kontrolleret regelmæssigt, skal der foreligge en badevandsprofil, som beskriver stranden, strandens omgivelser, vandets kvalitet m.m.

Badestrande

I Thisted Kommune findes der omkring 50 regelmæssigt benyttede badesteder ved kyster og søer. Badestederne er meget forskellige, og har et varierende antal faciliteter. Langt de fleste steder har en rigtig god vandkvalitet, og på de mest benyttede steder findes der redningsudstyr m.m. For de mest benyttede strande er der udarbejdet en badevandsprofil med detaljerede oplysninger om badestranden. For øvrige strande kan du finde basale oplysninger.

Nedenfor kan du læse om;
De bedste strande har Hvidt Badevandsflag
Gode strande med færre faciliteter
Øvrige strande - hvor badevandet ikke kontrolleres
Strande, hvor badning frarådes
Badesikkerhed og Redningsnumre

De bedste strande har Hvidt Badevandsflag
På disse strande finder du redningsudstyr, førstehjælpsudstyr, toiletter, information, gode parkeringsmuligheder m.m., ligesom badevandet kontrolleres mindst 11 gange i løbet af badesæsonen.
Agger - se badevandsprofil
Stenbjerg - se badevandsprofil
Nr. Vorupør - se badevandsprofil
Klitmøller - se badevandsprofil
Vigsø - se badevandsprofil
Søndergaard - se badevandsprofil
Thisted Søbad - se badevandsprofil
Vilsund - se badevandsprofil

Gode strande med færre faciliteter
Badevandets hygiejniske kvalitet kontrolleres 6 – 10 i badesæsonen og der findes redningsudstyr og ganske få øvrige faciliteter.
Agger Tange - se badevandsprofil
Lyngby - se badevandsprofil
Lild Strand - se badevandsprofil
Kåglanding - se badevandsprofil
Amtoft - se badevandsprofil
Sennels - se badevandsprofil
Thisted Camping - se badevandsprofil
Hotel Limfjorden - se badevandsprofil
Skyum Østerstrand - se badevandsprofil
Visby - se badevandsprofil
Doverodde - se badevandsprofil
Helligsø Drag - se badevandsprofil
Kærgården - se badevandsprofil
Førby Sø - se badevandsprofil
Vandet Sø – nord - se badevandsprofil
Vandet Sø – øst - se badevandsprofil
Nors Sø – syd - se badevandsprofil

Øvrige strande - hvor badevandet ikke kontrolleres
Der findes mange andre strande, hvor det er muligt at bade, men hvor der kun findes få faciliteter, og ikke alle steder redningsudstyr. På listen er en række strande, som benyttes sparsomt, og ofte af lokale. Badevandets hygiejniske kvalitet bliver ikke kontrolleret, men det er kommunens forventning, at badevandet er rent. Ofte kan sammenlignes med undersøgelser på nærtliggende strande.
Agger – Høfde 96 - se info
Stenbjerg v. Sømærkevej - se info
Sdr. Vorupør v. Bækvej - se info
Nr. Vorupør v. Camping - se info
Bøgsted Rende - se info
Vangså - se info
Klitmøller v. Trøjborgvej - se info
Hanstholm v. Baunvej - se info
Vigsø v. Krægpøtvej - se info
Madsbøl - se info
Lild Strand v. Strandkær - se info
Bulbjerg - se info
Eshøj Plantage - se info
Fårtoft - se info
Futtrup - se info
Krik - se info
Per Madsens Kær - se info
Vandet Sø – syd - se info
Nors Sø – nord - se info

Strande, hvor badning frarådes
Et par steder frarådes badning på grund af lumske strøm- og bundforhold.
Hanstholm-reservatet - se info
Roshage - se info

Badesikkerhed og Redningsnumre
Ved de mest benyttede strande er opsat grønne Redningsnumre. Hvis ulykken er ude, så kan du oplyse redningsnummeret, når du ringer 112. Så ved redningsmandskabet nøjagtigt, hvordan de finder frem.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk