Badevandsanalyser

I sommermånederne laver vi badevandsanalyser af vores badesteder. Analyserne skal sikre, at vandet er fri for bakterierne E. coli og enterokokker, så vandet er sikkert for de badende at opholde sig i.


Badevandsanalyser 2018

På de fleste badestrande bliver badevandet analyseret 10 - 11 gange i løbet af sæsonen, og nedenfor kan du se resultaterne.

Badevandsanalyserne er delt ind i tre farver; grønt for fint badevand, gult for de målinger som må forekomme enkelte gange i løbet af badesæsonen samt rødt, som er tegn på forurening.

Hvert år vurderes vandkvaliteten også på baggrund af de seneste fire års analyser, og kvaliteten inddeles i kategorierne "Udmærket", "Godt", "Tilstrækkeligt" eller "Ringe" badevand.

Aktuelt: Badning frarådes i østenden af Vandet Sø på grund af højt indhold af bakterier. Kommunen er i gang med at undersøge mulige kilder til forureningen.

Aktuelt: Der er algeopblomstring i Vandet Sø. Analyser den 23. juli viser relativt høje koncentrationer af blågrønalger af slægten Aphanothece (50.000 celler pr. ml) og enkelte kolonier af blågrønalgeslægterne Microcystis, Gloeotrichia og Anabaena. Disse alger kan producere levergifte samt give hudirritation, kløe, diarré, hovedpine og ildebefindende. Hunde kan få tilsvarende symptomer, og bør skylles med rent vand efter badning. Se pjece om blågrønalger.

Se badevandsanalyser for 2018

Se badevandsanalyser for 2017 (PDF)

Se badevandsanalyser for 2016 (PDF)
Se badevandsanalyser for 2015 (PDF)