Badevandsanalyser

I sommermånederne laver vi badevandsanalyser af vores badesteder. Analyserne skal sikre, at vandet er fri for bakterierne E. coli og enterokokker, så vandet er sikkert for de badende at opholde sig i.


Badevandsanalyser 2017

På de fleste badestrande bliver badevandet analyseret 10 - 11 gange i løbet af sæsonen, og nedenfor kan du se resultaterne.

Badevandsanalyserne er delt ind i tre farver; grønt for fint badevand, gult for de målinger som må forekomme enkelte gange i løbet af badesæsonen samt rødt, som er tegn på forurening.

Hvert år vurderes vandkvaliteten også på baggrund af de seneste fire års analyser, og kvaliteten inddeles i kategorierne "Udmærket", "Godt", "Tilstrækkeligt" eller "Ringe" badevand.

Badesæsonen i 2017 er slut. Prøvetagningen genoptages i slutningen af maj 2018.

Se badevandsanalyser for 2017 (PDF)

Se badevandsanalyser for 2016 (PDF)
Se badevandsanalyser for 2015 (PDF)