Badevandsanalyser

I sommermånederne laver vi badevandsanalyser af vores badesteder. Analyserne skal sikre, at vandet er fri for bakterierne E. coli og enterokokker, så vandet er sikkert for de badende at opholde sig i.


Badevandsanalyser 2018

På de fleste badestrande bliver badevandet analyseret 10 - 11 gange i løbet af sæsonen, og nedenfor kan du se resultaterne.

Badevandsanalyserne er delt ind i tre farver; grønt for fint badevand, gult for de målinger som må forekomme enkelte gange i løbet af badesæsonen samt rødt, som er tegn på forurening.

Hvert år vurderes vandkvaliteten også på baggrund af de seneste fire års analyser, og kvaliteten inddeles i kategorierne "Udmærket", "Godt", "Tilstrækkeligt" eller "Ringe" badevand.

Årets sidste ordinære badevandsprøver blev udtaget den 21. august. Prøvetagningen genoptages i slutningen af maj 2019.

Vandet Sø, øst: Vi vurderer, at badevandskvaliteten kun er dårlig i området lige ved rørskoven, og at det er sikkert at bade eller vindsurfe, hvis dette sker mere end cirka 200 meter fra badebroen - se kort. Vurderingen bekræftes af supplerende prøver den 10. september - se resultaterne.

Se badevandsanalyser for 2018

Se badevandsanalyser for 2017 (PDF)

Se badevandsanalyser for 2016 (PDF)
Se badevandsanalyser for 2015 (PDF)