Klassificering af områder

I jordforureningsloven er indført begrebet områdeklassificering, der anvendes til at beskrive, i hvor høj grad et areal i byzone er forurenet. Som udgangspunkt udpeges al jord indenfor byzonen som lettere forurenet.

Områdeklassificering - lettere forurenet jord

Hvis du bor i byzone eller de ældste dele af landsbyerne, er der sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Forureningen stammer først og fremmest fra trafik og industri, opvarmning med kul og koks samt fra den daglige brug gennem mange år.

Efter en nærmere vurdering af de enkelte byområder har Thisted Kommune besluttet, at mange af de nyere boligudstykninger kan tages ud af om-rådeklassificeringen. I stedet medtages de ældste dele af landsbyer i landzone i områdeklassificeringen.

Udpegningen af områdeklassificerede områder er foretaget efter en overordnet vurdering af bebyggelsens alder (især medtages bebyggelser fra før 1940), påvirkning fra trafik, fyringsanlæg, forurenende virksomheder, kendte jordforureninger og mængden af opfyldninger.

Se Thisted Kommunes pjece om områdeklassificering her 

Hvordan kan jeg finde ud af om min ejendom er omfattet af områdeklassificeringen

Der er områdeklassificering i dele af følgende byer: Agger , Agger Havn, Amtoft, Bedsted, Frøstrup, Gettrup, Hanstholm by og havn, Hanstholm industri, Hassing, Heltborg, Hillerslev, Hundborg, Hurup, Hørdum, Klitmøller, Koldby, Krik, Lild Strand, Nors, Nørre Vorupør, Ræhr, Sennels, Silstrup, Sjørring, Snedsted, Stenbjerg, Sundby, Thisted vest og bymidte, Thisted øst og nordøst, Thorsted, Tilsted, Tilsted (Dragsbæk),Vesløs, Vestervig, Villerslev, Vilsund, YdbyØsløs og Østerild.

Kort over hele kommunen, med de områder, som er omfattet af områdeklassificeringen. Se her.

Hvad betyder det at min ejendom er lettere forurenet:

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er lille, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som du og din familie er udsat for i hverdagen. Sundhedsrisikoen er lav, når du bor på en grund, hvor jorden er lettere forurenet. Men over en lang periode kan der være enkelte personer, som får gener. Børn udsættes for en større risiko end voksne, og små børn er særligt følsomme. Mindre børn er mere følsomme over for påvirkninger fra en forurening, fordi deres krop er under udvikling. Endvidere putter små børn tit forskellige ting i munden, eksempelvis jord, beskidte fingre og legetøj.

Skal du flytte jord, skal du anmelde flytningen af jorden til kommunen. Jordflytning skal anmeldes for at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer. Drejer det sig om højst 1m3 jord, kan du køre jorden til én af kommunens genbrugspladser uden først at anmelde det.

Jord fra områdeklassificeret område skal analyseres, før det kan besluttes, hvor det må deponeres. Kontakt Plan- og Miljøafdelingen for at høre, hvor mange analyser der skal tages, tlf. 99 17 22 21.

Hvordan skal jeg forholde mig til, at min jord er lettere forurenet?

Ved at følge de nedenstående råd, kan du beskytte dig selv og din familie, således at det ikke udgør nogen risiko, at din jord er lettere forurenet.

  • Vask altid hænder efter udendørs leg / arbejde, og inden et måltid.
  • Gå ikke inde i udendørs fodtøj
  • Gør ofte rent i hjemmet
  • Læg fast bund i sandkassen
  • Læg underlag under gynger og andre legeredskaber
  • Vask og rengør både frugter og grønsager inden tilberedning og spisning
  • Skræl rodfrugter inden spisning
  • Dyrk jordbær, krydderurter osv. i rent jord, potter, plantesække eller lignende.
  • Dæk bar jord i bedene og under buske med træflis eller andet.

Læs gode råd om byhaver her

Hvis du overvejer at købe/sælge en ejendom

Hvis du vil købe/sælge en ejendom, kan du tjekke kommunens hjemmeside eller henvende dig og få at vide, om ejendommen ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. Rigtige mange ejendomme på landsplan er fra den 1. januar 2008 omfattet af områdeklassificeringen. Miljøministeriet forventer af denne grund, at det ikke vil få nogen betydning for prisen på dit hus.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen tlf. 99 17 22 21.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk