Tilladelser efter vandforsyningsloven

Tilladelse til vandindvinding til grusvask, vandindvinding til erstatning for opgravet råstof samt udledning af vaskevand til gravesø

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvinding til Sårup Grusværk ApS, Tanggårdvej 20, 7700 Thisted
Klagefrist 8. maj 2018.
Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 18 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Thisted Vand A/S, Tved kildeplads, Hanstholmvej, 7700 Thisted.

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Thisted Vand A/S, Baun kildeplads, Klitmøllervej, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 8. juni 2017. Klagefrist 6. juli 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

 
Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Per Gregersen til markvanding på Sårupvej 44, 7730 Hanstholm.

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Inge og Orla Larsen til markvanding på Vigsøvej 26, 7730 Hanstholm.

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Niels Lauritsen på Lyngholmvej 1, 7755 Bedsted.

Offentliggørelse den 15. maj 2017. Klagefrist 12. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Jens Kresten Jensen til markvanding på Kalkjærvej 9, 7770 Vestervig

Offentliggørelse den 10. maj 2017. Klagefrist 7. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Niels Krabbe til markvanding på Kystvejen 100, 7770 Vestervig

Offentliggørelse den 5. maj 2017. Klagefrist 2. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet foreløbig tilladelse til indvinding af vand til Poul Lauritsen til markvanding på Kystvejen 97, 7770 Vestervig.

Offentliggørelse den 2. marts 2017. Klagefrist 28. marts 2017.

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding:
Følgende vandværker har fået fornyet vandindvindingstilladelse:

Gl. Bedsted Vandværk, gyldig 10 år

Vestervig Vandværk, gyldig 30 år

Offentliggørelse den 2. november 2016. Klagefrist den 30. november 2016.

Klagevejledning kan ses her.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

 Gennemgang af ny bekendtgørelse

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk