Tilladelser efter vandforsyningsloven

Tilladelse til vandindvinding af overfladevand i forbindelse med råstofgravning.

Der er givet tilladelse til indvinding af overfladevand til infiltrationssø ved Gl. Aalborgvej 9, 7741 Frøstrup. 

Offentliggørelse 17. august 2018. Klagefrist 14. september 2018.

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Simon Friis-Wandall, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 73.

 

Tilladelse til vandindvinding i forbindelse med grusvask og råstofgravning under grundvandsspejl

Der er givet tilladelse til indvinding af vand til grusvask fra gravsø og indvinding i forbindelse med råstofgravning under grundvandsspejl til Gl. Aalborgvej 9, 7741 Frøstrup. 

Offentliggørelse 17. august 2018. Klagefrist 14. september 2018.

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 45.

 

Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig vandindvindingstilladelse til vanding af dyrehold

Der er givet boretilladelse samt foreløbig vandindvindingstilladelse til vanding af dyrehold til I/S Skovsted, Skovstedvej 30, 7700 Thisted.
Offentliggørelse 9. juli 2018. Klagefrist 6. august 2018.
Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 45.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Jens Kresten Jensen til markvanding på Kalkjærvej 9, 7770 Vestervig

Offentliggørelse den 10. maj 2017. Klagefrist 7. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Niels Krabbe til markvanding på Kystvejen 100, 7770 Vestervig

Offentliggørelse den 5. maj 2017. Klagefrist 2. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet foreløbig tilladelse til indvinding af vand til Poul Lauritsen til markvanding på Kystvejen 97, 7770 Vestervig.

Offentliggørelse den 2. marts 2017. Klagefrist 28. marts 2017.

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding:
Følgende vandværker har fået fornyet vandindvindingstilladelse:

Gl. Bedsted Vandværk, gyldig 10 år

Vestervig Vandværk, gyldig 30 år

Offentliggørelse den 2. november 2016. Klagefrist den 30. november 2016.

Klagevejledning kan ses her.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

 Gennemgang af ny bekendtgørelse

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk