Tilladelser efter vandforsyningsloven

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet midlertidig tilladelse til vandindvinding til industribrug til Luxol A/S, Tangrimme 19, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 4. oktober 2017. Klagefrist 1. november 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35. 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvinding til markvanding til I/S Kjærgaard, Hjardemålvej 45, 7730 Hanstholm.

Offentliggørelse den 17. juli 2017. Klagefrist 14. august 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Vinther Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 45. 

 

 

Tilladelse til vandindvinding

 

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvinding til I/S Vesløs Vandværk, Tømmerbyvej 175, 7742 Vesløs.

Offentliggørelse den 7. juli 2017. Klagefrist 4. august 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Vinther Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 45. 

 

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Thisted Vand A/S, Tved kildeplads, Hanstholmvej, 7700 Thisted.
Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Thisted Vand A/S, Baun kildeplads, Klitmøllervej, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 8. juni 2017. Klagefrist 6. juli 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

 

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Steen Mølbæk, Kærupvej 49, 7742 Frøstrup.

Offentliggørelse den 2. juni 2017. Klagefrist 30. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Vinther Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 45. 

 

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Niels Kr. Mikkelsen til markvanding på Lyngholmmarkvej 3, 7755 Bedsted

Offentliggørelse den 30. maj 2017. Klagefrist 27. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Poul Lauritsen, Lodbjergvej 58A, 7755 Bedsted.

Offentliggørelse den 16. maj 2017. Klagefrist 13. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

 

Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Per Gregersen til markvanding på Sårupvej 44, 7730 Hanstholm.
Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Inge og Orla Larsen til markvanding på Vigsøvej 26, 7730 Hanstholm.
Der er givet fornyet tilladelse til vandindvindingstilladelse til Niels Lauritsen på Lyngholmvej 1, 7755 Bedsted.

Offentliggørelse den 15. maj 2017. Klagefrist 12. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Jens Kresten Jensen til markvanding på Kalkjærvej 9, 7770 Vestervig

Offentliggørelse den 10. maj 2017. Klagefrist 7. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand til Niels Krabbe til markvanding på Kystvejen 100, 7770 Vestervig

Offentliggørelse den 5. maj 2017. Klagefrist 2. juni 2017

Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40

 

Boretilladelse og tilladelse til vandindvinding

Der er givet boretilladelse og tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af dyrehold og 1 husholdning til Kristian Nielsen, Højbjerggårdsvej 2, 7752 Snedsted.

Offentliggørelse den 25. april 2017. Klagefrist 23. maj 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til ændring af vandbehandling

Der er givet tilladelse til ændret vandbehandling til Snedsted Vandværk: Installation af kalkknuseranlæg.

Offentliggørelse den 29. marts 2017. Klagefrist 26. april 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

 

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til Martin Bojesen til markvanding på Sårupvej 45 7730 Hanstholm.
Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til Kent Bak Jensen til markvanding på Langvadvej 41, 7741 Frøstrup.
Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til Peter Nie