Tilladelser efter vandforsyningsloven

Boretilladelse og tilladelse til vandindvinding

Der er givet boretilladelse og tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af dyrehold og 1 husholdning til Kristian Nielsen, Højbjerggårdsvej 2, 7752 Snedsted.

Offentliggørelse den 25. april 2017. Klagefrist 23. maj 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til ændring af vandbehandling

Der er givet tilladelse til ændret vandbehandling til Snedsted Vandværk: Installation af kalkknuseranlæg.

Offentliggørelse den 29. marts 2017. Klagefrist 26. april 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til Martin Bojesen til markvanding på Sårupvej 45 7730 Hanstholm.
Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til Kent Bak Jensen til markvanding på Langvadvej 41, 7741 Frøstrup.
Der er givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til Peter Nielsen til markvanding på Agerholmvej 4, 7700 Thisted

Offentliggørelse den 6. marts 2017. Klagefrist 3. april 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet foreløbig tilladelse til indvinding af vand til Poul Lauritsen til markvanding på Kystvejen 97, 7770 Vestervig.
Offentliggørelse den 2. marts 2017. Klagefrist 28. marts 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Der er givet tilladelse til indvinding af vand til Luxol A/S til industribrug på matriklerne nr. 39l og 27k, Kløv By, Hunstrup.
Offentliggørelse den 14. december 2016. Klagefrist 11. januar 2017.
Klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Tilladelse til vandindvinding

Følgende vandværker har fået fornyet vandindvindingstilladelse:

Gl. Bedsted Vandværk, gyldig 10 år
Vestervig Vandværk, gyldig 30 år

Offentliggørelse den 2. november 2016. Klagefrist den 30. november 2016.
Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

 

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk