Septiktanke

Hvordan fungerer en septiktank - og hvorfor skal den tømmes hvert år

Sådan fungerer en septiktank

Når spildevandet ledes til septiktanken, falder vandhastigheden. "Partiklerne" i spildevandet kan enten bundfældes eller flyde ovenpå. I begge tilfælde kommer de ikke med ud i sivedrænet, men bliver i septiktanken. Derved undgår man, at sivedrænet stopper til.

I septiktanken sker der en vis omsætning af materialet, men det bliver ikke væk. Hvis tanken ikke bliver tømt i en årrække, sker der en ophobning, så der til sidst kun er en smal kanal igennem septiktanken, hvor spildevandet bliver ledt igennem uden mulighed for bundfældning. Derved bliver mange næringsstoffer ledt direkte igennem septiktanken og ud i sivedrænet - og videre enten ud i et vandløb eller ned til grundvandet.

Tømningsordning for septiktanke

Thisted Byråd har vedtaget en obligatorisk tømningsordning af septiktanke. Se regulativet.

Alle tanke skal tømmes mindst en gang om året - dog er der mulighed for dispensation, hvis et af følgende forhold gør sig gældende :

  • Ejendommen er ubeboet
  • Vandforbruget er mindre end 5 m3 pr. år (dokumenteres med afregning fra vandværk)

Tømningsordningen administreres og drives af Thisted Vand A/S, der kan kontaktes på tlf. 8891 7777 eller pr. mail  thistedvand@thistedvand.dk

Alle praktiske forhold omkring tømningsordningen kan ses på Thisted Vands hjemmeside http://www.thistedvand.dk/nyheder/toemningsordning-i-thisted-kommune