Cold Hawaii Inland

I Thisted Kommune er vi i fuld gang med at udvikle Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii Inland med hot spots ved Vandet Sø, Vildsund, Doverodde, Thisted, Amtoft og Øsløs

Igennem en årrække har der nationalt set været en stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet. Denne interesse har også vist sig i Thy, og derfor er der et ønske om at videreudvikle Thy til et "nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet” kaldet Cold Hawaii Inland.

 

Hvad er det vi vil?

Visionen for Cold Hawaii Inland er at koble Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden: Øsløs, Amtoft, Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen, Synopal Havn), Vilsund og Doverodde gennem en fælles identitet/rød tråd, der viser THYS MARITIME DNA.
Det betyder, at Cold Hawaii Inland helt konkret kommer til at indeholde:
  • En række faciliteter af høj kvalitet som tager hensyn til det specifikke område og den unikke natur i Thy
  • Faciliteter som sikrer en optimal før-under-efteroplevelse for både garvede og nybegyndere inden for vandsport
  • Sammenhæng mellem faciliteterne via en designmanual
  • Faciliteter som kan bruges af flere målgrupper
  • Muligheden for at afholde større events

 

Historik

 I starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle Synopal Havn. En udvikling af Synopal Havn ville være til stor gavn for Thisted by og kommunen som helhed. Dette projekt skulle samtidig være med til at skabe bro mellem vandaktiviteterne i Klitmøller, på Vandet Sø og i Limfjorden og derved skabe en tilknytning mellem Vesterhavet og Limfjorden. Samtidig påtænkte man, at det kommende anlæg ved Synopal Havn skulle betegnes som Cold Hawaii Inland for på den måde at bibeholde den røde tråd i kommunens brandingindsatser. Anlægget skulle være med til at samle foreninger, uddannelses-institutioner, borgere og turister i et større tilbud, som skulle understøtte kommunens indsats i forhold til bosætning og turisme. Anlægget skulle have en kapacitet, som samtidig kunne rumme både nationale og internationale events af større karakter.

I maj 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen en bevilling til ideudvikling og projektmodning af Synopal Havn i form af et idekatalog. Derudover tilkendegav Lokale- og Anlægsfonden, at de ville give økonomisk støtte til selvsamme projekt. Herefter gik arbejdet med ideudvikling og projektmodningen af Synopal Havn i gang.

Under udarbejdelsen af dette projekt blev man dog klar over, at der var mulighed for at opnå synergi mellem de mange projekter langs fjorden, hvis man så udviklingen af faciliteter til vandaktiviteter i en større sammenhæng.

Derfor besluttede man, at der skulle udarbejdes et skitseprojekt. Et skitseprojekt som skulle kortlægge, hvilke potentialer der findes i Thy mod Limfjorden, samt hvad der mangler, for at man med rette kan erklære sig for ”nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet”.
Som en del af skitseprojektet blev der bl.a. udarbejdet en potentialeanalyse (udgivet feb. 2017), som beskrev behov og potentialer i forhold til ”hot-spots” (områder), vandaktiviteter og faciliteter rundt om i Thy.

Hen over sommeren 2017 blev der udarbejdet et totalrådgiverudbud, som bl.a. beskrev, hvilke forventninger man havde til opgradering af eksisterende og kommende faciliteter samt ønsket om en rød tråd i form af en designmanual til Cold Hawaii Inland.

Design

I efteråret 2017 blev der igangsat et EU-udbud, hvor i alt 12 totalrådgiverteams anmodede om at blive præ-kvalificeret i forbindelse med projektet. Ud af disse 12 blev i alt 5 teams valgt ud og fik muligheden for at give deres bud på, hvordan bl.a. faciliteter og en samlet designmanual for Cold Hawaii Inland skulle se ud.

Den 20. marts 2018 valgte kommunalbestyrelsen Spektrum Arkitekter som vinder af konkurrencen.

Streger i landskabet


Fremtidig proces

Thisted Kommune står nu foran en stor opgave i forhold til at skulle søge fonde hjem til projektet.
Derudover skal Thisted Kommune og Spektrum Arkitekter mødes med alle samarbejdspartnere i form af lokale foreninger og frivillige, som skal være med til at kvalificere det enkelte faciliteter rundt på de forskellige spots.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00