Vandløbsprojekter ved Gundtoft å

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse på følgende indsatser i Gundtoft Å:

  

Spærringer i Gundtoft Å, AAL-1187 og AAL-1189

 

Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt realisering

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

 

Beskrivelse af indsatserne

 

Fjernelse af spærring i Gundtoft Å, AAL-1187,
Sikring af bedre passageforhold ved at lave omløb udenom stenkiste ved eksisterende markoverkørsel. Stenkisten er ramponeret og faldet ned i bækken og udgør en spærring for fisk o.a. vandløbsdyr.

Fjernelse af spærring i Gundtoft Å, AAL-1189
Sikring af bedre passageforhold ved at udligne et stort fald i- og efter rørløbet som skyldes den højt placeret underføring ved Ydbyvej.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

AAL-1187, Spærring i Gundtoft Å

AAL-1189, Spærring i Gundtoft Å