Lille skrift
Mellem skrift
Stor skrift

Tilskud til frivilligt arbejde


Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Ved vurderingen af ansøgningerne lægger vi vægt på:

  • Lokal forankring af indsatsen
  • Nye og/eller ekstraordinære tiltag
  • Egentligt frivilligt socialt arbejde (omsorgslignende tilbud)

Hertil kommer at foreningens samlede likvide egenkapital vil blive sammenholdt med det ansøgte beløb.

Selv om den frivillige sociale indsats er ulønnet, forudsætter det som regel, at der er visse økonomiske midler til rådighed.

Det kan handle om lokaler, telefon og administration. Det kan også være nødvendigt, at der er lønnet personale tilknyttet den frivillige sociale indsats, hvorfor der også kan søges støtte til finansiering af lønninger.

Sådan søger du

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at komme i betragtning til at modtage tilskud.

» Hent ansøgningsskemaet til tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at komme i betragtning til at modtage tilskud. »

OBS: Du skal gemme filen på din computer for at kunne udfylde skemaet korrekt.

Du skal sende det udfyldte skema til Sonja Christensen på SC@thisted.dk eller med posten til Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Yderligere informationer om at søge tilskud

Efter forudgående annoncering i oktober måned tages der den 2. december 2014 stilling til uddeling af cirka 2/3 af Thisted Kommunes budgetbeløb til frivilligt socialt arbejde for 2015. Ansøgninger modtaget før den 1. november tages med i denne vurdering.

 

Ved denne fremgangsmåde sikres det, at frivillige organisationer, som har udgifter, der har karakter af egentlig drift, forud for budgetåret kender det økonomiske grundlag for det kommende års drift, eksempelvis til dækning af lokaleudgifter og lønninger.

I marts måned tages der stilling til uddeling af restbeløbet. Ansøgninger modtaget før den 1. marts medtages i denne vurdering.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil - uanset ovenstående ansøgningsfrister - løbende blive forelagt social- og sundhedsudvalget til afgørelse.

Du kan finde flere information i brochuren "Frivillighedspolitik i Thisted Kommune"

Opdateret 19-09-2014
Ikon for oplysninger om cookies på hjemmesiden  Vi bruger cookies. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at vi gemmer cookies på din computer.
» Læs om cookies på thisted.dk

Thisted Kommune • Asylgade 30 • 7700 Thisted • Telefon: 99 17 17 17 • Fax: 99 17 17 65
thistedkommune@thisted.dk • Send sikker post • ©