Udbetaling af feriepenge

Du kan have feriepenge hos FerieKonto eller hos en anden feriekortordning. Her på siden kan du se, hvordan du får dine feriepenge udbetalt. 
 

I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge, og dine feriepenge kan derfor være hos forskellige udbetalere. Her på borger.dk kan du fra ferieåret 2015/2016 få ét samlet overblik over dine feriepenge – uanset hvem der har dem.

Du søger om udbetaling af dine feriepenge ved at bruge selvbetjening.

Når du har søgt om feriepenge, sender Feriepengeinfo ansøgningen videre til den, der skal udbetale feriepengene til dig.Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger digitalt, kan du finde svar i denne vejledning:

Digitalt feriebrev

I løbet af marts måned sender Feriepengeinfo et feriebrev til dig, hvis du har feriepenge til brug fra 1. maj. Du får brevet med Digital Post.

Automatiske udbetalinger

Hvis du, når ferieåret begynder den 1. maj, har optjent højst 1.500 kr. i feriepenge på et ansættelsesforhold, skal de udbetales til dig omkring den 1. maj. Hold øje med din konto og kontakt den der skal udbetale dine feriepenge, hvis du ikke modtager dem. Er feriepengene hos FerieKonto, bliver de automatisk udbetalt til din NemKonto.

Hvis du, når ferieåret slutter den 30. april, har højst 2.250 kr. tilbage og feriepengene enten stammer fra et ophørt ansættelsesforhold eller den 5. ferieuge, skal feriepengene automatisk udbetales til dig. Hold øje med din konto og kontakt den der skal udbetale dine feriepenge, hvis du ikke får dem. Er pengene hos FerieKonto, bliver de automatisk udbetalt til din NemKonto.

Hvis du fratræder dit job og højst har optjent 750 kr. i feriepenge efter skat, må din arbejdsgiver udbetale feriepengene til dig, når du stopper - også selvom du ikke holder ferie.

Du kan altid se, hvor mange feriepenge du har optjent ved at bruge selvbetjeningen. Her kan du også se dine tidligere ansøgninger. Klik på 'Start'.

Feriepenge hos FerieKonto

Du kan her læse mere om fristerne for indbetaling af feriepenge til FerieKonto, og hvornår du kan se feriepengene i selvbetjening.

Hvis du har feriepenge til gode, som skulle have været brugt inden den 1. maj 2015, får du udbetalt dine feriepenge ved at følge den vejledning du har fået, da du modtog dit feriekort eller feriebrev i starten af ferieåret.

Hvis du er i tvivl om, hvem der skal udbetale dine feriepenge for ferieåret 2014/2015, skal du spørge den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene.

Hvis du havde højst 2.250 kr. tilbage, da ferieåret sluttede den 30. april 2015, og feriepengene enten stammer fra et ophørt ansættelsesforhold eller den 5. ferieuge, bliver feriepengene automatisk udbetalt til dig.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto

Hvis dine feriepenge er hos FerieKonto, kan du søge om at få uhævede feriepenge udbetalt ved at bruge FerieKontos selvbetjening. Hvis du har fået offentlige ydelser i ferieåret, skal du bruge blanket FE1.

Andre tilfælde
Hvis du ikke har holdt ferie eller har været forhindret i at holde ferie, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt feriepenge fra tidligere ferieår.

Der kan dog i visse tilfælde gøres en undtagelse, hvis:

 • du har feriedage til gode ud over 20 dage (også kaldet ’femte ferieuge’)
 • du har optjent pengene i et tidligere job, hvor du er stoppet senest den 30. april.

Hvis du opfylder de betingelser, skal du bruge blanket ’FE1’ for at søge om udbetaling.

Hvis du har fået enten arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få feriepenge for.

Du skal som hovedregel holde din ferie i det rigtige ferieår for at få dine feriepenge udbetalt.

Første feriedag kan tidligst være den 1. maj.

Har du søgt om feriepenge fra FerieKonto, får du dine penge ca. 5 hverdage efter, du har søgt på selvbetjening eller på TastSelv-telefonen. Også selv om du taster ferien med tilbagevirkende kraft. Du kan tidligst få dine feriepenge en måned før din første feriedag. Pengene kommer ind på din NemKonto.

Har du søgt om feriepenge hos din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, kan det være forskelligt, hvor lang tid der går, før dine feriepenge bliver udbetalt. Du kan kontakte den, der skal udbetale dine feriepenge for at høre nærmere.

Du kan se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge, i feriebrevet under 'Udbetaler' eller ved at logge på selvbetjening.

Du kan se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge, i feriebrevet under 'Udbetaler' eller ved at logge på selvbetjening.

Der findes mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for dig at vide, hvem der skal udbetale dine feriepenge, og hvordan du får dem udbetalt.

Fra ferieåret 2015/2016 kan du her på borger.dk, få et samlet overblik over dine feriepenge og søge om at få dem udbetalt – uanset hvem, der skal udbetale dine feriepenge. Og du kan til enhver tid se, hvor mange feriepenge du har tilbage.

Hvad er Feriepengeinfo?

Feriepengeinfo samler oplysninger om dine feriepenge og udstiller informationen på borger.dk via selvbetjening. Feriepengeinfo opkræver ingen feriepenge fra din arbejdsgiver og er derfor ikke ansvarlig for udbetalingen af selve feriepengene.

Når du har søgt om udbetaling af feriepenge på borger.dk, sender Feriepengeinfo din ansøgning videre til den, som skal udbetale feriepengene.

Feriepengeinfo administreres af FerieKonto for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

FerieKonto og andre, som udbetaler feriepenge

FerieKonto er én af de mest udbredte ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det er FerieKontos opgave at administrere feriepenge for lønmodtagere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Men der findes mange andre virksomheder, som også udbetaler feriepenge.

Hvis din arbejdsgiver har en kollektiv overenskomst, der kræver indberetning til Arbejdsmarkedets Centrale Ferieregister (ACF) skal du søge om feriepenge som du plejer. Når du logger på selvbetjening, kan du se, hvordan du skal søge om feriepenge via ACF.

Hvis du er i tvivl, om det er FerieKonto eller en anden virksomhed, der skal udbetale dine feriepenge, kan du se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge i feriebrevet under ’Udbetaler’ eller ved at logge på selvbetjening.

Dine feriepenge skal enten udbetales af arbejdsgiver selv eller af fx en feriekasse. Men i begge tilfælde er det din arbejdsgivers ansvar, at du får pengene.

Hvis du ikke får dine feriepenge udbetalt, skal du kontakte din arbejdsgiver skriftligt og gøre opmærksom på, at du ikke har modtaget dine feriepenge, selvom du har søgt på borger.dk. I brevet kan du vedlægge en kopi af den bekræftelse, som du fik, da du søgte.

Hvis din arbejdsgiver herefter fortsat ikke betaler dine feriepenge, skal du kontakte din fagforening, som skal hjælpe dig.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du kontakte dem, der står som garant for dine feriepenge, hvilket fremgår af din overenskomst.

Du har ret til dine feriepenge

Din arbejdsgiver har pligt til at betale dig de feriepenge, som du har krav på, hvis du holder ferie. Din arbejdsgiver må kun i særlige situationer modregne i dine feriepenge, dvs. undlade at betale feriepenge til dig.

Din ret til at få udbetalt feriepengene udløber 3 år efter ferieårets udløb, hvis du ikke har gjort kravet gældende overfor din arbejdsgiver. Du kan gøre dit krav gældende enten ved en retssag, en politianmeldelse eller ved at starte en fagretlig behandling.

Vær opmærksom på, at Feriepengeinfo ikke har mulighed for at sikre, at dine feriepenge bliver udbetalt. Vi udstiller alene de oplysninger, som din arbejdsgiver har oplyst til SKAT.

Hvis din ansøgning bliver afvist

Når du har søgt om udbetaling af feriepenge på borger.dk, sender Feriepengeinfo din ansøgning videre til den, som skal udbetale feriepengene. Hvis din ansøgning om udbetaling af feriepenge bliver afvist af den, som skal udbetale pengene, vil du få besked med Digital Post.

Der kan være flere årsager til, at din ansøgning bliver afvist. De typiske årsager er:

 • Din ferie er ikke aftalt med din nuværende arbejdsgiver.
 • Der er en uoverensstemmelse mellem det antal dage, som du har søgt, og de oplysninger, som den, der skal udbetale feriepengene, har.
 • Der kan være uenighed om årsagen til, at du skal have udbetalt dine feriepenge.
 • Du har søgt om udbetaling for tidligt i forhold til, hvornår du holder første feriedag og pengene kan ikke udbetales endnu.
 • Den, der skal udbetale dine feriepenge, mangler dine kontooplysninger.

Hvis din ansøgning bliver afvist, kan du se i brevet, hvem du skal kontakte.

Du skal kontakte din arbejdsgiver. Det er nemlig din arbejdsgiver, som beregner og indberetter feriepengene og det antal feriedage, du har optjent. Din arbejdsgiver skal derfor selv rette feriedagene.

Du kan selv regne ud, hvor mange feriepenge du skal have:

Hvis du ikke har NemID, kan du søge om at få dine feriepenge udbetalt på andre måder.

Du kan her læse mere her:

Bemærk: Hvis du har optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, der indberetter via Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), så har du fået et feriekort. På vejledningen på feriekortet kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke kan søge digitalt.

Er du i tvivl om, hvem der skal udbetale dine feriepenge, kan du i dit feriebrev se, hvilken virksomhed der står under ’Udbetaler’.

Du kan være forhindret i at holde ferie på grund af fx sygdom, barsel, selvstændig erhvervsdrivende eller værnepligt. Det kaldes ’feriehindring’. Som udgangspunkt skal du holde din ferie på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret, men hvis det ikke er muligt, kan du søge om udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at få udbetalt dine feriepenge, hvis du kan dokumentere, at du er blevet erklæret ’terminal patient’ i forbindelse med uhelbredelig sygdom. Du skal tage kontakt til den, som skal udbetale dine feriepenge for at høre nærmere.

Regler for udbetaling af feriepenge ved feriehindring

Du kan få udbetalt op til 15 feriedage (kaldet ’hovedferien’) efter den 1. oktober og resten af feriedagene (kaldet ’restferie’) efter den 30. april, når ferieåret udløber.

Udbetaling af ’hovedferie’ efter 1. oktober: Er du forhindret i at holde ferie frem til den 30. september i ferieåret, kan du tidligst søge om dine feriepenge for hovedferien efter den 10. september.

Udbetaling af ’restferie’ efter 30. april: Er du forhindret i at holde din restferie frem til den 30. april i ferieåret, kan du tidligst søge dine feriepenge efter den 20. april.

Sådan søger du om feriepenge for ferieåret 2015/2016, hvis du er feriehindret

Hvis du i løbet af ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016 bliver forhindret i at holde ferie, kan du tidligst søge om udbetaling af ’hovedferien’ fra den 10. september via selvbetjening her på borger.dk. Selvbetjeningen åbner den 10. september.

Sådan søger du om feriepenge for ferieåret 2014/2015, hvis du er feriehindret

Hvis du i løbet af ferieåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 har været forhindret i at holde ferie, skal du kontakte den, som skal udbetale dine feriepenge for at høre, hvordan du søger om udbetaling ved feriehindring.

Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge, kan du søge om udbetaling via selvbetjening.

Hvis du er i tvivl, om det er FerieKonto eller en anden virksomhed, der skal udbetale dine feriepenge, kan du se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge i feriebrevet under ’Udbetaler’ eller ved at logge på selvbetjening.

Du kan få dine feriepenge udbetalt i op til tre år efter ferieårets udløb, hvis:

 • du har holdt din ferie i ferieåret, men glemt at hæve dine feriepenge
 • du på grund af en feriehindring ikke har kunnet holde ferien inden udløbet af hovedferieperioden eller ferieåret. Læs mere om Feriehindringer .
Hvis du har holdt ferie

Hvis du har holdt din ferie i ferieåret, kan du fra den 1. oktober efter ferieårets udløb få udbetalt ikke hævede feriepenge i op til tre år efter ferieårets udløb. Du får udbetalt dine feriepenge ved at kontakte den feriefond, som din arbejdsgiver er tilknyttet i henhold til overenskomsten.

Du skal sende dokumentation på, at ferien er holdt fra enten

 • din arbejdsgiver på ferietidspunktet.
 • din a-kasse, hvis du fik en ydelse fra a-kassen.
 • tjenestestedet, hvis du holdt ferien under aftjening af værnepligt.
 • Socialforvaltningen i din kommune i andre tilfælde.

Hvis dine feriepenge er blevet indbetalt til FerieKonto, skal du sende dokumentationen til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis dine feriepenge ikke er indbetalt til FerieKonto, skal du sende dokumentationen til den feriefond, som din arbejdsgiver har overført dine feriepenge til. Kontakt den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene for at få oplyst feriefonden.

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Hvis du ikke har holdt ferien på grund af fx sygdom, barsel, udlandsophold m.v., skal du sende dokumentation på det.

Det skal være fra

 • din arbejdsgiver på feriehindringstidspunktet.
 • din a-kasse, hvis du ikke havde en arbejdsgiver på feriehindringstidspunktet, og du fik en ydelse fra a-kassen.
 • tjenestestedet, hvis du på feriehindringstidspunktet var under aftjening af værnepligt.
 • Socialforvaltningen i din kommune i andre tilfælde.

Du skal sende det til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72 A
2300 København S
Tlf.: 72 14 20 08

Styrelsen træffer afgørelse om udbetaling og giver feriefonden besked om at udbetale feriepengene til dig.

Særlige undtagelser

Hvis du ikke har holdt ferie eller har været forhindret i at holde ferie, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt feriepenge fra tidligere ferieår.

Der kan dog i visse tilfælde gøres en undtagelse, hvis:

 • du har feriedage til gode ud over 20 dage (også kaldet ’femte ferieuge’)
 • du har optjent pengene i et tidligere job, hvor du er stoppet senest den 30. april.

Hvis du opfylder de betingelser, skal du bruge blanket ’FE 1’ for at søge om udbetaling. Blanketten er tilgængelig på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

Hvis du har fået enten arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få feriepenge for.

Hvis du fratræder dit danske job og/eller flytter til udlandet, har du mulighed for at få udbetalt dine feriepenge. Det samme gælder ved dødsfald.

Du kan læse mere her:

Se film om feriepengeHvad er feriepenge? Og hvad er reglerne for fx feriepenge og offentlige ydelser?

Du kan læse mere her:

Er der fejl i beløb eller feriedage - kontakt din arbejdsgiver

Hvis du mener, at der fx er fejl i beløbet eller antallet af feriedage, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene. Det er nemlig kun arbejdsgiveren, der kan rette fejlen.

Spørgsmål om udbetaling af feriepenge - kontakt den virksomhed, der skal udbetale feriepengene

Du kan se, hvem der udbetaler dine feriepenge ved at logge på den digitale ansøgning under "Søg feriepenge". Virksomheden står under "Udbetaler". Se eksemplet nedenfor. Du kan også se det på dit feriebrev.

Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge:

Spørgsmål til den digitale ansøgning

Få hjælp til, hvordan du søger feriepenge i vejledningen:

Har du øvrige spørgsmål til ansøgningen eller opgørelsen over dine feriepenge, kan du kontakte Feriepengeinfo:

Skrevet af FerieKonto og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering