Ledige omsorgs-lejligheder

Lejligheder med anvisningsret fra Thisted Kommune.

Hvis du vil have flere oplysninger angående omsorgslejlighederne, kan du kontakte Anne Eriksen på telefon 99 17 19 18 eller mail thistedkommune@thisted.dk, att. Anne Eriksen

» Se opdateret liste over ledige lejligheder (opdateret 2. januar 2017)