Ledige boliger og lejligheder

Her kan du se, hvilke af Thisted Kommunes lejligheder som er ledige

Du kan også se de særlige omsorgs-lejligheder, som Thisted Kommune tilbyder særligt sårbare målgrupper.

 

Der er i øjeblikket ingen ledige lejligheder.

 

Huslejen er ekskl. vand, varme, el og kabel Tv

Sådan søger du

Ansøgningen skal være skriftlig, i form af almindeligt brev eller mail, og sendes til Drifts- og anlægsafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy eller til e-mail: teknisk@thisted.dk

Ansøgning skal indeholde følgende:
- Lejlighedens beliggenhed
- Nuværende boligforhold
- Husstandens størrelse
- Beskæftigelse
- Navn
- Adresse
- Fødselsdag
- Tlf.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk