Beboerklagenævn

Thisted kommunes beboerklagenævn har sekretariat i Thisted Kommune, Ledelsessekretariatet.

Beboerklagenævnet

Loven gælder for leje af: 

 • Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation. 
 • Almene ældreboliger, der tilhører en kommune. 
 • Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution.

Beboerklagenævnet afgør tvister om: 

 •  Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning. 
 •  Betaling af vand og varme og lignede. 
 •  Boligens stand ved indflytning. 
 •  Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser. 
 •  Fastsættelse af tidsfrister for udførelse af arbejder i det lejde. 
 •  Installationer og forbedringer af det lejede. 
 •  Tilbagebetaling af beboerindskud. 
 •  Afslag på anvisning af ledig lejlighed. 
 •  Ret til at fremleje eller bytte. 
 •  Lovlighed af beslutninger, der er truffet i de beboerdemokratiske organer. 
 •  Lejernes betaling af fællesantenner mv. 
 •  Husordensager.

Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 4. april 2006 besluttet, at boligreguleringslovens kapitel II – V (omkostningsbestemt leje mv.) ikke gælder i Thisted kommune.

Klager til beboerklagenævnet

Klager over sager til beboerklagenævnet skal ske skriftligt til Thisted Kommune, Ledelsessekretariatet, Asylgade 30, 7700 Thisted, vedlagt den nødvendige dokumentation, så som kopi af lejekontrakt, flytteopgørelse, diverse skrivelser mellem parterne osv.

Ved indbringelse af sager skal der betales et gebyr på 144 kr. Beløbet indsættes på Thisted kommunes konto i Den Danske Bank, 4368 322 81 414 10. Skriv venligst adressen som sagen vedrører.

Indbringelse af sager kan også ske via mail til lese@thisted.dk.

Medlemmer af beboerklagenævnet.

Følgende er valgt som medlemmer/suppleant til beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

Formand: Erik Møller
Suppleant: Niels Bjerre

Valgt efter indstilling fra de almene boligorganisationer:  Pia Hesselvig, Lejerbo
Suppleant:  Kasper Krogsgaard Kristensen, Thisted Bolig

Valg efter indstilling fra lejerorganisationerne: Karsten Gylling 
Suppleant: Helle Tønsberg Vile 

Social sagkyndig:
Suppleant:

Evt. spørgsmål vedr. beboerklagenævnet kan rettes til Thisted kommune, Ledelsessekretariatet, tlfnr. 99 17 18 19 eller mail lese@thisted.dk

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00