Skorstensfejning

Alle danske kommuner skal tilbyde borgere og virksomheder muligheden for at få besøg af en skorstensfejer. Og kommunen er også klageinstans i forhold til skorstensfejerens områder. Kommunen har i øvrigt ingen forpligtigelser i forhold til skorstensfejere.

Jævnlig fejning af skorstene har blandt andet til formål at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner. 

Du kan frit vælge om du vil lade det lovpligtige arbejde udføre af en af vores to skorstensfejere, eller en anden uddannet skorstensfejermester. Hvis du vælger en anden skorstensfejermester, skal du afregne direkte med denne.


Gode råd fra skorstensfejermesteren


Her følger fem tips til at holde din skorsten og brændeovn i live i mange år.
  • Fyr altid med rent og tørt brænde (tænk på miljøet og din nabo)
  • Ring altid inden montering af skorsten og ildsted for at få den nødvendige vejledning
  • Køb aldrig brugte ildsteder uden gyldig prøvningsattest (det gælder også miljøet)
  • Er der problemer med trækket i skorstenen/ brændeovnen, kontakt da straks din autoriserede skorstensfejermester
  • Alle ny opsatte ildsteder og skorstene skal godkendes af din autoriserede skorstensfejermester inden brug

Fyring i fastbrændselsovne

 

Fastbrændselsovn:

Enhver form for fyringsanlæg til fast brændsel, herunder brændeovn, brændekedel, pejs, fast brændselsfyr, masseovn, stokerfyr, pillefyr og lignende.

Affaldstræ:

Enhver form for behandlet træ, herunder bl.a. imprægneret træ, malet træ, lakeret træ, limet træ, spånplader, MDF-plader, plastlaminatplader, savsmuld og træpaller.

Husholdningsaffald:

Enhver form for affald, der fremkommer i en almindelig husstand, bl.a. mælkekartoner, pap, plast, farvede glittede reklamer og blade.

Brændetyper:

Der må kun anvendes rent brænde, så som kløvet træ, træpiller og træbrikker i fastbrændselsovnen.

Der må ikke benyttes kul, koks, affaldstræ eller husholdningsaffald i fastbrændselsovnen.

Anvendelse:

Der må ikke fyres natten over. Dvs. om natten må lufttilførelsen til fastbrændselsovnen ikke skrues ned med henblik på, at have gløder den næste morgen.

Skorsten og røggener:

Der skal sikres, at brugen af fastbrændselsovnen ikke medføre væsentlige røggener for naboerne.

Skorstensfejermestre i Thisted Kommune

Vi har med virkning fra 1. januar 2017, lavet en aftale med to skorstensfejermestre:

Distrikt Nord

Skorstensfejermester Henrik Langvang

Pantervej 10, 7700 Thisted
Mobil: 23 26 11 22
E-mail: henrik@thisted-skorstensfejer.dk
Web: www.thisted-skorstensfejer.dk

Distrikt Syd

Skorstensfejermester Jannick Villy Jensen

Teglværksvej 7, 7700 Thisted
Mobil: 60 24 50 43 / 60 24 50 63 (kontor)
E-mail: jannick@thyfejeren.dk
Web: www.thyfejeren.dk

Herunder kan du se de geografiske grænser for distrikt nord og syd.

Skorstensfejer distrikterne skiller ved Thisted by, hvor Thisted hører til Nord

Spørgsmål?


Har du rettelser eller spørgsmål til din skorstensfejning, kan du få råd og vejledning af din skorstensfejer.
Husk også samtidig, at oplyse evt. ændring af varmeinstallation til BBR på mail: bbrkontoret@thisted.dk.

Opkrævningsform

Gebyret for at få fejet din skorsten bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten for disse to mestres vedkommende.

Når du modtager din ejendomsskattebillet, vil gebyret for skorstensfejeren være medregnet. Eventuel ekstraarbejde som husejer får udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Pris


Skorstensfejeren udregner pris og antal fejninger for hver enkelt husstand ud fra en godkendt prisliste.
Ønsker man disse oplysninger, skal man henvende sig direkte til skorstensfejermesteren.

Regler og priser for lovpligtig skorstensfejning på kl.dk

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk