Jordvarme

Ved at hente varme op af jorden gennem nogle nedgravede jordslanger er jordvarme et alternativ til opvarmning af boligen. Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Thisted Kommune om tilladelse forinden. Du skal indsende et ansøgningsskema sammen med en "slangeplan" der viser, hvor jordslangerne ønskes placeret på din grund.

Ved etablering af anlægget skal anlægget trykprøves og så snart anlægget er etableret skal der indsendes en færdigmelding samt en kopi af resultatet trykprøvningen. Efterfølgende sker der en omregistrering i kommunens Bolig og Bygnings Registrering (BBR) og ejendommen bliver registreret med elvarme som hovedopvarmningskilde.

Hvis du har spørgsmål omkring jordvarme, kan du kontakte Miljøafdelingen. 

Skemaer til jordvarme kan hentes herunder, men flere af skemaerne kan også hentes på Borger.dk 

Nyttig linksInformationer om lovgivning omkring jordvarmeanlæg på retsinformation.dk (nyt vindue)