Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat til kommunen). Ejendomsvurderingen er udgangspunkt for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Hvornår bliver min ejendom vurderet?

Alle ejendomme vil blive vurderet i 2015 med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem. Indtil da kommer der ikke nye vurderinger.

Hvis du i dag betaler ejendomsværdiskat ud fra 2011-vurderingen, får du i 2013 og 2014 din ejendomsværdiskat nedsat med 2 1/2 procent og din grundskyld med 2 1/2 procent i 2015 og 2016.

Du kan se vurderingen, på din årsopgørelse fra SKAT i foråret 2014. 

Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november.

Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Se din årsopgørelse

Hvad skal du betale i ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskatten er som udgangspunkt én procent af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og tre procent af resten, men da der er loft over ejendomsværdiskatten, beregnes den ud fra den laveste af disse værdier:

 • Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011 nedsat med 2 1/2 procent.
 • Ejendomsværdien den 1. januar 2002.
 • Ejendomsværdien den 1. januar 2001 + fem procent.

Det betyder i praksis, at din ejendomsværdiskat kun stiger, hvis for eksempel:

 • Du bygger så meget om, at det kræver en byggetilladelse.
 • Du udvider grundarealet.

På din årsopgørelse kan du se, hvilken af de tre værdier du betaler ejendomsværdiskat af.

Se din årsopgørelse

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Som ejer af fast ejendom (bygning eller jord) skal du betale ejendomsskat til Thisted Kommune.

Ejendomsskatter og afgifter pålignes ejendommen for kalenderåret og udsendes i februar måned for hele året.

Ejendomsskatten betales i to rater.

 • Rate forfalder 1. marts og er rettidig betalt 1. marts
 • Rate forfalder 1. september og er rettidig betalt 1. september

Girokort til 2. rate, udsendes i august måned i E-boks, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice, når ejerskiftet er registreret hos kommunen. Ejerskiftet bliver først registreret, når ejerskiftet er tinglyst.

Herefter sender kommunen en kopi af ejendomsskattebilletten, samt indbetalingskort på de rater, som ikke er forfaldne endnu, til den nye ejer. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer ved ejerskifte, idet indbetalingen så bliver registeret forkert.

Kontakt ejendomsskattekontoret, hvis du ikke har modtaget girokort, på tlf. 99172272 eller jebu@thisted.dk.

Efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og inddrivelse overgår til inkassokontoret. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves et gebyr på 250 kr. Manglende betaling af renter og gebyrer opkræves på næste års ejendomsskattebillet.

Kommunen er tilsluttet BetalingsService, som betyder at du kan tilmelde din ejendomsskat BS, og der-med blive trukket automatisk via dit pengeinstitut. Oplysningerne, du skal bruge, fremgår af indbetalingskortet.

Ejendomsskatten for indeværende år beregnes på baggrund af den fastsatte grundværdi ved den offentlige vurdering pr. 1. oktober det foregående år.

Hvis du har spørgsmål til ejendomsvurderingen kan du kigge på:

Eller kontakte SKAT, Ejendomsvurderingen, på telefon 72 22 18 18.

Grundskyldspromille i Thisted Kommune

Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af grundskyldspromillen. Den kommunale grundskyldspromille skal være mellem 16 og 24.

Thisted Kommune har fastsat grundskyldspromillen til 23,75.

Får du pension, er på efterløn, eller fyldt 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Du skal henvende dig til økonomiafdelingen på telefon 99 17 17 17.

Hvem kan søge om lån (indefrysning af ejendomsskatter) ?

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskatter og tilslutningsudgifter, fx tilslutning til kloakanlæg og lignende, hvor der er tilslutningspligt. Der er også i visse tilfælde mulighed for at søge om lån ved etablering af spildevandsanlæg efter særlige kriterier.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle: 

 • have opnået folkepensionsalderen eller modtage social pension, delpension eller efterløn 
 • have fast bopæl i Danmark 
 • være ejer af en ejendom som I bruger til beboelse eller fritidsbolig 
 • der skal være friværdi i ejendommen ift. den seneste offentliggjorte ejendomsværdi.

Du kan kun søge om lån til ejendomsskatter til én ejendom. Kommunen sikrer lånet ved at tage pant i din ejendom. Beløbet bliver forrentet med at årlig rente, der tilskrives lånet ved årets udgang, og lånet skal betales tilbage når ejendommen bliver solgt. Hvert år inden 1. marts sender kommunen dig meddelelse om, hvor meget du skylder i alt.

Hvornår kan du klage?

Du kan først klage over den forlængede og nedsatte 2011-vurdering, når du får din vurdering for 2015, hvor det nye vurderingssystem er klar. Det vil sige fra omkring 1. marts 2016 til 1. juli 2016. 

Klage over ejendomsvurdering