Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat til kommunen). Ejendomsvurderingen er udgangspunkt for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?


Som ejer af fast ejendom (bygning eller jord) skal du betale ejendomsskat til Thisted Kommune.

Ejendomsskatter og afgifter pålignes ejendommen for kalenderåret.

Ejendomsskatten betales i to rater.
  • 1. rate forfalder 1. marts og er rettidig betalt 1. marts
  • 2. rate forfalder 1. september og er rettidig betalt 1. september
Girokort til 1. rate, udsendes i februar og girokort til 2.rate, udsendes i august måned i E-boks, såfremt ejendommen
ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice, når ejerskiftet er registreret hos kommunen.

Ejerskiftet bliver først registreret, når ejerskiftet er tinglyst.

Herefter sender kommunen en kopi af ejendomsskattebilletten til ny ejer. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer
ved ejerskifte, idet indbetalingen så bliver registeret forkert.

Kontakt ejendomsskattekontoret, hvis du har spørgsmål vedr. ejendomsskatten, på tlf. 99172272 eller jebu@thisted.dk.

Efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved udsendelse af rykkerskrivelse
opkræves et gebyr på 250 kr. Der fremsendes 2 rykkerskrivelser, herefter overgår sagen til inddrivelse.

Manglende betaling af renter og gebyrer opkræves på 1. rate ejendomsskat det efterfølgende år.
Du har mulighed for at tilmelde betalingen af ejendomsskat til Betalingsservice. Oplysningerne, du skal bruge, fremgår
af indbetalingskortet.

Ejendomsskatten for indeværende år beregnes på baggrund af den fastsatte grundværdi ved den offentlige vurdering pr.
1. oktober det foregående år.

Hvis du har spørgsmål til ejendomsvurderingen kan du kigge på:
Ejendomsvurdering

Eller kontakte SKAT, Ejendomsvurderingen, på telefon 72 22 18 18.

Grundskyldspromille i Thisted Kommune


Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af grundskyldspromillen. Den kommunale grundskyldspromille skal være
mellem 16 og 24.

Thisted Kommune har fastsat grundskyldspromillen til 23,75.

Får du pension, er på efterløn, eller fyldt 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Du skal henvende dig
til økonomiafdelingen på telefon 99 17 17 17.

Selvbetjening

Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Teknik og Erhverv
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk