Præmiering af bygninger

Ordningen

Thisted Byråd genoptog i 2010 sin ordning med at præmiere bygninger, indstiftet i 1995.

Bygningspræmien uddeles en gang årligt på Arkitekturens Dag den 1. oktober som anerkendelse af
• godt og smukt byggeri,
• smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende byggeri,
• andre anlæg af arkitektonisk kvalitet, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse, f.eks. et vejanlæg, en park eller andet.

Alle kommunens borgere har indstillingsret til årets præmiering.

Bedømmelsen foretages af et udvalg bestående af repræsentanter for byråd og kommune, Thisted Håndværkerforening og Danske Arkitekters Landsforbund.

Forslag til præmieringer

Forslag til årets bygningspræmie skal fremsendes med en skriftlig indstilling og eventuelt bilagt fotos eller andre illustrationer. Det er en betingelse, at det foreslåede byggeri er opført i Thisted Kommune og afsluttet inden for de seneste år.

Forslag kan sendes til
Thisted Kommune
Plan, Byg og Natur
Kirkevej 9
7760 Hurup
eller pr. mail: plan@thisted.dk,

Hvis du har spørgsmål  til bygningspræmieringsordningen kan du kontakte Planafdelingen pr. mail plan@thisted.dk eller pr. telefon 9917 2244

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk