Ungepolitik

Ungepolitikken skal skabe grundlaget for en stærk, aktiv og engageret ungekultur, hvor unge får mulighed for at udfolde sig som helt menneske både i fællesskab med andre, i uddannelse og i fritiden.