Sundhedsplejen


Sundhedsplejerskernes arbejde tager udgangspunkt i barnet, den unge og familiens samlede ressourcer. Vi giver råd og vejledning ud fra dette.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen vil udvikle familiens evner til at mestre de udfordringer og vanskeligheder, der er forbundet med det at blive eller være forældre og ligeledes det at være spæd-, små- eller skolebarn i et moderne og komplekst samfund.

Sundhedspleje drejer sig især om at supplere eller videregive viden og erfaring om barnet og den unges behov for omsorg og tilknytning. Der fokuseres ligeledes på barnets udviklingspotentialer – her især med vægt på den sansemotoriske, psykologiske, sproglige og sociale udvikling. Via dialog søger man hermed at øge børn, unge og forældres handlekompetencer.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt.

Sundhedsplejerskerne arbejder ofte med sundhedsfremmende og forebyggende sundhedspædagogiske projekter i kommunen.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejerskernes arbejde tager udgangspunkt i barnet, den unge og familiens samlede ressourcer. Vi giver råd og vejledning ud fra dette.

Sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejen har en række tilbud, som dækker forskellige områder, herunder spæd- og småbørnsområdet, skolernes sundhedspleje samt "Familien I Vækst" der arbejder med at mindske negativ social arv i særligt sårbare familier med helt små børn.

Sundhedsplejerskernes telefonnumre og træffetider.

Oversigt over sundhedsplejedistrikter

Lovgivning

Sundhedsplejen tilrettelægger sit arbejde ud fra Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 2011. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er en del af Børne,- Unge- og Familiepolitik i Thisted Kommune.
Klik her for at læse Børne,- Unge- og Familiepolitikken

Foldere

Sundhedsplejen har en række foldere, der kan give dig flere informationer omkring forskellige emner.
Klik her for at læse om de forskellige foldere