"Familien I Vækst"

"Familien I Vækst"

Formålet med "Familien I Vækst" er at mindske negativ social arv i særligt sårbare familier med helt små børn – via en tidlig tværfaglig indsats.

Fokus er især på den tidlige tilknytning mellem barnet og dets primære omsorgsgivere. "Familien I Vækst" henvender sig således til såvel mødre som fædre med spædbørn op til 1 år, der er berørt af en eller flere faktorer:

  • Unge/sårbare 1. gangs gravide forældre, herunder enlige forældre.
  • Sårbare gravide og nybagte familier med anden etnisk baggrund, der forstår og taler dansk.
  • Socialt belastede forældre med problematikker som fx psykisk sygdom, tidligere misbrug, arbejdsløshed, skilsmisse m.m.

Medarbejder tilknyttet ”Familien I Vækst”

Merethe Vinter, sundhedsplejerske – tlf. 99 17 20 41 / 51 30 89 58
Mette Sloth, sundhedsplejerske - tlf. 99 17 20 49 / 51 30 93 40
Marian Krüger Bak, sundhedsplejerske - tlf. 99 17 20 32 / 20 56 55 60
Johanne Knigge, pædagog

Læs mere i pjecen: Familien I Vækst

Hent visitationsskema til ”Familien I  Vækst”